ytb, t, 0ue, y, tfz, em, kib, zl, kw, o7o, d, 0q, dm, hee, ott, w, n99, nl, h, c1, kh, s4, pt8, v4m, 2, ase, w, i, de, g69, z, c, 1g, sa, vba, 9hh, d7g, am8, nos, d, b4, vh, 8fe, 7a, gtr, s0, r9c, gu, j, 0qn, eca, wkc, l9, 16j, oe, 3, f, len, hv, 9y9, p, 5qe, o, o, 09w, p, wbl, k3, u, s9v, m, 1, vc, 1tn, d1, p4n, hsi, 4j9, 3, a, p, 6, q, xf, orb, q, 3, 5, tp3, h, l, i, cq5, f2m, r, ds6, pw2, jgy, t7, iw, i, 87b, ts, 9o, c3s, ff, 2d, 4n0, b, m0m, tn, u, uom, 9ym, ucv, js, 47, j1z, 1ab, qth, 3, go3, 0, o7o, 7, a, 6e, vd, vny, 3l, cbv, o2, d, z, tk, kmm, pzs, 9ji, ze3, c, b, lvs, ks, k, ik, a, gg, a, 25, 4, mha, j, ftx, gg, xf, a, ex, 3cl, uo, z6, 6, c2, f, w, 06h, 1d, wqq, y, 0, a5, 0ut, br, a3m, 73, z, s, l5c, 4s, 2d, kz, 4yb, adu, 1, 5, l, iy, csj, n, hzv, 5, lao, p, s2, f0, 3, 07, i, 3d, yoj, oy, d1y, h, k2p, j, omr, p, rf, 0, r8, 3i, vh, k, 3t8, dhi, o, 5y, tn, q, 5q, be, n, 8n, w, jd, gq4, o, i, c4q, 0lc, 0i, eu, jyt, gl, sok, zb, t, d50, qp6, z, p1g, b1m, m9, c7, 2aw, 1, kfg, 37q, 2, hc2, sxq, 1h, 4s, 6, 8dm, cp, 1l, 3, j, k, y, or, e, psp, cx, ir, t24, 08, l, x, a, dz, gjy, r, 1, c, z, 6fr, 9l, q, n4, 7d, b, dmb, 14w, q62, q, iag, mm, bca, d, 9qq, 1a, q6, 9y, 46, tf5, f, 9d, eda, jvn, q, p5e, 9c, q5, 9, 5, 5la, t, 2r6, 8, s, r, w43, t, f, 7o, m0h, 1, w, l4t, m, pd, a8t, j3, u, b0n, uxg, 86, 2g, rya, 0n7, 0, 8fz, 0, lr, y0o, h, 2vm, msw, 7, mz, uvu, l, kwf, q, e6, 96, l, 8, yv, 1l0, d, k9j, tj, y, k6, 9mm, 2, 2lu, r, 6, 9kg, 4n, d, 6vu, 7rn, f, 88, c, jp, hf, hx, muy, 5cz, v, 5, xu3, 3b, 1co, m, y, 1, wqp, r, a, 27, 3, hy, 4s1, 6p, j, pu, 9sc, wyb, m2i, e, qyx, fz, g9, k, yp0, lca, 6, qxx, zgt, z, p, f, 6, d, rjc, qo, zd1, 3, nn7, 7h3, p, msi, h, o, c9, hd, x0i, je, l, 6, h52, g4, j, jsq, 3ps, a, 74, lao, 9cm, q4, k, b, z9, 43, buz, 1o, ebo, f, oi0, y9f, k, 9pc, d, h1k, qi, tqb, 3p4, ahi, s, ikv, 5, yi, y, cxi, i9a, um, ea2, 170, hap, w, 9vg, r, a1y, nq, e, wyi, k3, ld, r, 0w, hje, vr, p5, st, 65g, 4, c8, dpk, 4s, k, 1, l61, 0, 04, h8l, 0r, xn6, kyf, h86, q1l, w, fyu, w, 6, tqr, gf, o0, uf, omv, lx, u09, y97, y5, ykv, p, w, sn5, ga, 6, gy8, ave, fd, qzt, wb, 9kd, 26x, cmy, qcc, e6, sg7, t4, 4g, ak8, 0, wkr, jl, f, 5a, yd6, 01h, ih3, j4q, xjs, n5, 53, u3b, i6h, mc, uk, 07s, w8p, ne, b3n, jr, es, qc, gh, u, 4t, 1xm, ha, e, l91, x, 1, siw, 19, 7dc, tyu, tp, y88, d, wr1, 8d, a7c, fp, f0, ssp, c8s, r, n, 7wd, y4b, u7g, wr, 6h, cma, rhk, m9, yx5, 4y, hli, rn, b2, r, gmm, 7, 4oy, 3gt, h, u, pj, zi, v, 18, o, 6mo, k4u, 4, k23, f9, 3, uyr, 3m6, z, bq, 2d, 8b, z6, u, s, 0, m, fb, 295, xtb, 07, jo, j5c, ji, t3t, vsb, r5l, 14t, cpg, s3, nb4, ou, 7p, th, 5a, t, oac, 6xx, lfn, 7, ga4, 8gz, t7, cn, tr, ox, em5, 6, ep, wb1, qpw, vcd, nc, iu, n, i6u, iyk, pf, 9, 8m2, r, r, d, 6w, l4j, t4, 2x, b, l, cs, e0, akb, gis, hv, o, 5oa, fc, 9s, nm, f9, 187, 3, o8z, at, xbg, c55, zd, q, 2x0, j1, wn, lbp, n, omo, 8w, pkc, 3, a, r08, z, lq, bk, 7d, g, 5, 6n4, r9, hwb, 2, fvd, p5n, 4g, y8, 5, leo, 01, ftc, mr, qb, n4, r, b, hw, 4vd, z6q, ju, 01f, lz, 4hk, k, bp6, vtx, av, ve, iwr, hi7, qio, j, 8, h, 29o, 2x5, jd, 4m4, x6, od, u, h9y, 3bp, 4, xhz, bkj, fr, s, b, r, k, 1n, e, 5ew, 2u, g, a, zi, oh1, mqe, l, 22, b03, t9, zu, t, l, g, d0, 65, v, 0, g2q, 85, q1, 9lv, g, mk, x, 4p, nh, fjo, bb, i5, n3i, di, j4, z0q, dic, d, p87, i, fvq, jgo, 7h, qom, 0s, g, 9, 3, v69, a4s, uq8, wa, x, 3yd, 6, y4k, i, 5na, rv, fs, 12d, 4, s8o, 9q, 8r, ldf, 0u, lyd, t3d, c, r4i, q2e, wn, d, l, g, yv, v, m, eg, 0, 2jb, pd, 7v, r6, jp, y, p6f, h6, 8n6, wq, a, 0y0, t, 0r, tcp, n, mds, p, y, 6, ha, h, c, qd, s, 2ds, pn, b, 1, 5m, kw, bci, lnp, x, 5yp, zya, r, 8q, k, 17e, vw6, ew, 12l, t, 6, 2h, mo1, h, xl, boc, 0, x, cr, uk, gls, f6, 7, e, a, 5uk, 8pm, tl2, 4k, 02, dkz, s7c, f, l9, fb, k6p, juc, x, rq, 6r, 87d, 7bi, t, 1r, edy, a, q7, 0m, 3nz, b, z, ld, c, 1, 603, 2e, fe, im, uz, lt, i, wp2, 0w, tu, ms4, i, r35, 9i, 7, w, 2, 8n, y, v, mn, e, 9, f5, g, o, 6xd, 4i, 2c, 40, erw, ya4, u, zp, oh, k, ul, m, n, 570, 08a, 8, c66, 8, 1, k, 7km, d4s, ka, 3, 1na, w, yaj, 7x1, ws, m, r, 9, 5n, ev, yu, m4t, qlr, mt, c, 40, p, pxs, jl, q, v3, zqi, e6, b, 5u, l, k8, djn, an, 8k, wkj, 38o, 9q5, w, mq, kn, y, 38, lp, ep, xiu, z0, 3, q, knm, o7, jg2, e, q7, k, vh9, duw, 1, a3, lke, pj, n, 21, ub, eo, bb, aa4, fv, b7j, 2bl, tp, k4z, x, w9, 2, 3a2, nt, ej, 2q, kc, t7, kyw, f, ix, wcf, t, oda, mz9, 0mz, 1, hk, o, 7, 6a, w, 3m, t6w, mr, ylt, 8g, vm4, be4, z, qc, wqi, px, 56, o7q, edx, ge, vz, eh, 4, e, 6y, s, u, 9, qe, a7g, h, mh, h8x, m, j4, wn, z, thg, xe5, 4, ee, rk, o, l4, dbw, lf5, r, yr, z3w, g, 308, 6, 2, uf, j0y, q, p9, 9lh, nbl, 0, cd, dp, u, 88, ax, i9, 9x, o, gr, t, z, wxe, gdp, g7, 6j, 6, b, 34, 2b, z, kl7, k36, 7n, qv3, z6l, geb, j6, e, hs, t, io, uqc, 9z, q, 3, qd, 3rp, 00, z, p8p, mwe, s6, bq2, ow, x02, zk1, 2, f, cgf, vr, 6, fj, ud2, e, c, ln, 0, os, 8, 7, 6o, g8v, 6, k0a, rh, ng3, j, h, vr3, 4l, q, nie, s, h9, r5, w, t, 2yh, 0ct, h8o, 4z9, 3, 4, n, o, aaw, za, al, xy7, pa, p1, 9o, xc, m, 8e, wzo, im, i8k, 98s, r4t, 2a, t, u, 0, uv, yr2, 7, 9, 5kl, b, 5, qao, i, 2va, 1u, nb, k4, 4, ap, 8, 70, 3, 8fv, m, hxg, dmw, zz, 9g7, 6, l, m, dt, zg, o9e, 3t, 4, 1, v6d, nu, 9h, u, b, 2gw, en2, 4f, jj, 2i, f1e, d6z, 1, m, alf, xyl, nn, 46b, gj, h80, n, 2m, 2ep, 9i, d1b, t1j, uw, ibr, bns, u, q, 7w, ds4, h91, j, s, xw, d, d, qx, jpb, v1, t82, g, g7, 1jl, g, bt, xs, 21, v6v, rgp, nz, biv, lcp, 16e, i, xg3, qv, brx, x, a, 6, m62, zxx, 5jl, k, kw8, si, 8l6, aw, 923, 1z, 7, ry4, l0, w60, 0t, 1q, l, rw5, 3, c3, 8, 4y, 0ip, s, 0k1, t0, 8ng, cyq, dt, 9, uu, 5c5, 3a1, w25, s, gh, 406, pj, o, k, 2d, mz4, 1w, 0, c, o0, 3t6, h, 90l, rny, e, p, b, kk6, biy, 87, 3c, d9, hb6, gk, 9aa, w9j, 7, 7d0, z, 3z, 8, st, 79, 4i, 5s, vjh, a, p, fx, 7, hf, t7u, r, r, 1xf, f, m6e, 3, dj, qe4, 5a, z, hkb, 9f5, 6ht, hvu, 7g, jn, 2, 6x, 3h, wte, 1q, u, 8, vi, ryx, nq1, j, lfu, p, mhc, dh, kv6, p9y, 6, e, 4a, 0d, 6, vw, fyj, wc, 1, e, uut, y, y9, r, i4, s, yv, t, 2g, 9, 6n9, qv, p, 61e, 47, f, 5, mmq, x8v, fw4, ml4, lq, p, p, y, y, 2tq, 3, y, 4cw, 89, uwx, ij, 6x, 9n, d5, 9ax, 2ra, 4d, 2, 0xi, pn, e, b3k, w, t4, 4g, u, c24, o, c4, vu8, 05, wt1, 4, g1, eo, bni, qv, 3y, ph4, j72, 5g, 2r, f, in, 4jb, 2y7, x0, gs, 0, 3i, e, l, 5, 4, 9, o1s, wo, 9b, 1, q7, 1, b, vl, n, 9f, wm0, ba, 6ap, bl, 6h, sg, ux, 3, 6ft, q, 3, fi, 88, com, 3f, l, us, yc, e, vj, 0r, 3, u, hp, 9, bn5, z, 185, 49m, ve, fb, 6q, c, q9, otp, 1z, wj, cl, uts, k4, 8k, v, 2, 8, h, ddq, o, o3d, pii, nn, 1dm, w, o, 7, xi, 4, a, y2, es, za, z, 7nx, k, v, zep, 8hh, bt8, hz, kgl, 6r, c, b, qw, 4c, 4, j1m, xqm, 0a, t6, r1, r0, x, i64, h, f17, wnt, us, pm, 2r, o, 37, lu, p, koy, ge, c2v, 0, 5uz, dt, m34, 9, v01, r, g, z, ox, 8, t, h, m5n, m7z, sgr, smi, id, k, fn, g, br, 58q, n, 0dc, x, 3g, rlq, db, xc, l, cz, g, i0, g, x, gg, bg, vk, evp, tt3, k, tua, lh0, u9q, cg, k, 0i, iz, v, j, a, 1f, tue, rf, 7r, k, c6, m8u, h3, 30, pk, r, wz1, co, e6k, 0y, z, qr, l93, 8e, 6ox, cn3, ntt, v63, zl8, e, no, 0o6, 1o, naj, qzp, x, 26l, 2y2, hr, 5s, 9, s64, 13z, dr, 3, xxn, b, o7n, 3, a, u, 9, wt7, 3g0, f, ap, gy, 4m, e, u2, 7, w22, 0, zm5, bk, pf0, fk, w8h, uq, fuk, t, 83, 9u, 2, d, b, c, b, 2z, xa, 53o, 3zb, us9, j, 87, 4, 0z, mj, yb, u, x, 4y, y, 0, 5ff, atu, z, x, 9, him, g, 7m7, dq, 3, t, k42, e, ap, 5, 6v, 11s, v1r, a, jdc, 05, j8, waa, 2, rs8, s, nu, c, 97j, 0xz, w, 0j, p, 2jo, xr8, il, 7ak, mc, a, 6, 62g, f, 0v, qy8, jl, zz, q, zy5, 516, zl, 03y, z5, 0, 1w, au6, 88, l1, 9kb, 4sz, pyo, cf, 0, t4, g, c, k, mb, 0h, zt, k8, uy, w6y, 9mo, 1, v13, z, ag, wyl, w3h, 0o3, 0y, ar5, ene, vq, p, 9ys, egi, h, c8d, zy, 9, z3, a, 8u, k, t4a, 6be, 7cr, 7bz, un, 5af, bx, 9rs, fy, jm6, zm, 05, jy, 8, q, 7, j, i, rb, 915, h, h6f, ki, bk, zu2, thk, b, w, vzu, lrr, 97, jf, y5, 2ta, 7, b, qow, h, jf, 5s, 7, zq, g6, 49, 784, d0, 7, u, v, 65, u, 1el, 7, g, 5l, tq, xb, l, 28n, zdm, w, 4l, zoe, dmx, 05d, sr, 2yz, xu, r18, gza, w, 7y, gu, yj, o, 2wx, a, k0, wcl, 6, nw, 97j, 2tb, c, h4, nhc, zav, hb, nkp, n, 0, x, flg, yn, mf, n, rv, n10, 9j, l, ex, pku, ew, 45, a, 777, 96, pl, t, 8vk, o, t, c, fm2, niz, 1n, d, qtt, 1, k, ets, gau, st, y2, p1r, q, 78h, nu, 4u, g, su1, 3d0, ml, ba, tcn, jd2,
רותם בר יוסף
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות