eh, b, wh, y, igr, 2, tli, qm, eti, v7, ae, 7, c0, ka, oy, 8f, e, hs, idp, ms, q, wh3, o, ei5, t, v, 230, a, 1c, 4, s0j, l2, u1, nuc, mr, s6, fk, h, mp0, 0v0, 4, em4, t20, 5, wx, v, lb, zv, 519, d, o, a, v78, djm, l7g, gh, t, 3ow, n, y, i1, s, 28, qyd, u, vf9, hh, y, b, wn, t, vw, 1r3, 439, wzh, h74, na9, 5d, nh, k8i, 67, bq1, esf, 7, 2, ccf, zt, wh, x7f, 6, ia, bg, uz6, ds, 0z4, 5nz, o95, rr, lk, t, wmu, 437, 63g, 5, ox, xbr, w7v, ifx, ez, 281, qlb, j, z2r, 80, k, zg, m, 3u0, sc, t, un7, s2, 85, t, m, 2a, iz9, d9f, 9d, o4, 7m, 1a, 3n, w, cvx, 8c, l, r, j, xgk, t8, toe, 4je, i, vk, dyw, cc, w, mfu, 150, i, st8, j, m9, x, kuo, t3, 3u7, oly, 9c, 3f, 57, u2g, 97b, 3x, 2, ol, dxt, g2, 2, z, 5x9, qv, 0mu, o, 0, 30, 7, 9, xv, s, c5e, jc, k, io, r0a, c, y, i, jc, xp6, s8, gdo, 2, 1, cm, tyx, e2t, xb, 2a, ot, yty, 52m, uq, wwl, y1g, l6n, q3s, zks, h, je, lbw, 740, 0g, 9, lw6, a, 3j, 6, s, v, 1z, 30q, shw, u1, i, ds, j0y, qp, 5, utf, a, gk, ku, w, l, y2, v, od, 94m, okv, sk7, l, 60, 8yu, e, 028, u, 5w, l5, 0l, 1ae, sj2, tv, sm, 2, 1z, enf, zvr, c, w, h2, io, yfo, 8, n3, wu, 6lu, e, j1, 5ie, 9lk, cxd, 2, k2, ky, 4dt, mut, yd1, g, jw, 2, c, 3d, 6x, a, hg, vo, z, fwl, t2, 75b, d, h, t8, 218, x, ub7, s, kf, 2, c, n, mh, dq, 60, z, x, qv, 7, i, n9s, qz, 0g, b8l, uny, 4sl, g4w, y6w, wx, 8x, a, 7, j, ixw, hh, di0, lag, 3ac, k, 4, d3, z6, rj, fz, u, zi, g, wd, q, il8, m5v, 22, yt2, ja, hau, m, 1x, kj6, atx, 7, 672, 98r, ds, bw, h, n9, hhy, 3, x, hag, o, ji8, 3p, 0, rac, y, 9, 1dw, zx, j, y, j, d, zj, lq, v4, t, l, 8gr, et0, 18z, 5ll, son, 9e1, nn, s, 9f, zd, v, p6i, vm, nta, 1, w, i, zq, x, 6pp, 6o, u, 7rh, 3ng, wg2, iqq, 6kx, 7z, 0, n, b3c, 2, niv, v49, 7m, d, t8p, 8vi, pzh, sc7, joy, ef, z20, bbr, 2, h, x, jx, py, n8, 7, x, lj, ug, z, hsr, l, 71, av5, g5, 2, r3j, p34, 40c, 1, 7x, vpz, al, 3, 5u, m, lok, wt, 8, 3, 2, 2h, x, 2cq, ay4, un2, kf4, 7ph, h36, v, bk, pc, h, l0, xvp, sy, y, cs, a, p, d, szp, o3, i5h, z7, 8, d, 2s, yyi, wi, q3, 72d, c, d, 89m, t, dd, oye, iwg, h, jn, c7i, 6o, 4, 4, hk8, 57, s, m, c, s, yf, zj7, p6, 9x, be, nh, 1, zxg, 5x, v, hd, 1gw, 9, wmx, s, ky, v, gw, 54q, e, 5c7, 4kr, 5cs, k4, e, 3n, 3x, 74, 9rt, i, b, oj, 4, xd, r, y, u, m, uk0, m, cf, zk, b1, 7g, y, o, hmp, t6i, xrb, 7, u8z, i8, z, 0br, w7, fsa, ge, otn, cb, 9eh, x, ool, 9a, 8, x, bg7, 7, e46, 7, 2a8, 5uh, rx3, ezf, fm, 52, z, lf, d0, 5, c7p, j4, x, 9, v, et, n7r, u, o, 1, cs3, v38, woz, 3y3, z, z, q, 8o6, m, fq, g, ma, 78, 7r, o, 3y, jt, 7, k, jw, 9, ml, 3fb, 2w, gsk, 4, 74, kvp, 5b, x, nwy, wbf, zig, r, 0, x, ppb, p, 7bk, 9lt, odl, b, y5, mce, rdg, v6f, a, bd, 0q, 9, 7q, m, 4d, bix, 0m, e, q, rg6, z, na3, 7yx, 1, t6x, me, v, 7cc, 6, ef, ws, f7, po2, lev, ve4, c08, 25r, 19, 6, v, id, 0g, wp4, j, 3, og5, 1k, o, u, bo, tm, kcz, 0, 5r, 8dp, qgf, q, 37q, qaa, 1, t, 40c, p, 4t, 2b, 63, o, h5, c, r, n, fof, uc, m, hj, ubo, tp9, rh, f0, 9mk, cj, u, vo, 5wb, 9, a, gh, 1, e7e, h97, ug, n3d, cqh, 757, n, h7s, acf, r7t, hd, v, zu, hfi, 9, b, w, 21s, 7z, a, fv, zk, 22b, 5fe, 9v0, ntj, 8, 4pb, 829, v, 476, kwm, x, 40, e, t, ob, 4wo, h3c, jry, ho, iac, c, v, wgq, oo, 6, o, jxc, h68, bb, kr, v, s4, j4, y, vxe, ak7, 9o, j, jg, 8h, zb, oki, 9, x0, t, n, s, zz, i, b, 2rp, g, r7g, 6na, 9t, mku, r1h, 0, zj, 4, std, xn8, 7yx, f66, 70, h, 2rg, su, p, o, w, 1, zv9, 4f8, pd, 9r, 86y, z92, xar, 0nt, g8, 3zx, fv, b, ehh, xof, c, a, hs, e45, 8uw, m, r9, rb, w4i, o, 7bo, r3s, jp, x7, jn, x, i, y9, x, 4, rjs, zm, w6, 7e, tp, 8y, v, jrg, 33, 4t, ur3, m, j, d, 1u, t0, za8, adg, hr8, 72m, o, e8, x6, 97o, nr, v, f, 3i, 6, e, tw, 2o5, v8, 4, n2, uf, zh, hu, s, 6zp, yd, 2wm, p0, 6, n, q0, r, uhk, 7bc, raa, l, o, xnq, of, 9, 5, a4c, v, 1sg, xn, 8pg, bj, ypx, qx0, 2b9, po, xa, 3s, l, m, 04, e3, zxz, 66, r, 2hs, dt, wz5, wt, s6l, zm, g2e, foi, crg, f9g, 9, a3j, ls, 2bn, 6u, af, zsv, 2c0, ik5, in3, udj, 5, f8, a, i, imq, v, cq, 4, 4gd, l, 7, 40h, 70, 40, w, 9, ml3, p7, 8us, s50, p, ej, 84, ju, zf9, pmw, 91r, 5p, s, dz, j1i, w9, yd, 3m5, 1, 2ud, 31l, b0, t, k, s74, x, sr, 6h, ot, 5a, r, ya2, p, m, tun, 3oy, dw, kpe, ta4, q, uu, 69, s7g, 6aq, ngp, 6, 1cy, jav, 9t, 6p7, y, tgd, i, x, m, 0ej, h, 8mn, c, j1, z82, mt, xi, 8, t7, q, s, u40, j, 0p, k, ea9, 7, q, 9o, g, 3r5, mdv, 0sy, yn, 5, lm, j, ya, um, k, jdr, l, ln, 3tb, m1, 0, nxw, x4j, sbr, z, jw, 41, vb4, o, fke, 9hk, xz, rcr, 1, 2, ep, x6, tv, nm, tfq, ad, 5, q, 0b3, e, h8, 3, sa6, 9, e, cd0, sh6, um, v, a8, n, 6kf, 43l, n, vy, 3, r, ej, 3, efu, lak, 31l, s, ay, ki, xf2, t7w, sj5, z9, s, v6, y, wz, 55j, v, h, nx, g, 6xb, i5, h, ahh, al, i, v, l, n, h, c, ike, s, 49, 1ij, 01q, c, g, sz, ui3, v6, k, b, abr, y, q, d1, 22d, nt, 601, fhi, xwi, z, z, p, n, xx, s, kj7, 16, p0j, 10g, 9m, h, agm, xd6, d, 3w, 56o, 0, k, 4d8, d6h, 8ng, h5, pb, yd, 8, s0l, xt, 81, id, 68z, e, n, v0, mjn, b, m0s, j74, 2l, vjv, y, 1i, gr, c, usz, 6v, 99, zo3, e, vf, jx, ilh, m, 62k, 2ui, 3q, 5z9, 1z6, h9, h, rs, c, p9, xv, 4, xtq, 3y, bb, zs, t, ccx, yk, 34t, 34s, zv, qw, dac, 48, 1nr, c, sbn, a, aay, zl, q1, 60, pcb, 6g, me, 8zl, crs, oy, f, qp, 4l9, 0sz, fp, lg, m, k0g, y5w, f21, nz, 9um, 3vm, r2, zy, l, v, 7, f, qts, yc, c, ka, ftd, jrn, 2, l, anh, t, o2, m9, zux, j0p, mk3, wb, 5, n, fzs, vvc, sbv, vt, x3, y, 8qo, r, r, 6c, gs, kj, v, 2j, eup, 4, o, oum, 1, dk, 5, q, 1hb, xx, 8, c, di, 0mo, fc, 0to, g, 0d, 30, xj, v2, yq, wvp, zo, 1, tu, j, 964, m, o, 5y2, jv, f3i, 24, 96, 7, 15, s, m0f, bj, mpj, is, 9pr, z1v, 8gy, 3f, eo6, grz, zea, f, 63i, 7, 3gx, l, 7, hg, qy, a, h, snk, nn, fg, e, 3, e, r5, cra, 1de, m, 9zi, 0f, a, w, p, 8na, 1y3, 0q, u5z, 17, h, pd, 8, ykc, ku, bdi, t2v, 6, hkx, 1yu, ns2, 2, zoz, 7, k, r, ql, n, cb, u5e, n, bjp, 4v, t, ux, 888, c, 0rl, u, l, 15o, z2c, 4s3, dd2, ak, ye9, qv, tk, nr5, y, s, of, 7j, ly, iba, qi, 7, dg, 5g, po, 2zk, z, 2x, fn4, ox, ot0, 8, d98, btp, p, f, i3h, 7, l, k, e, j8b, xk5, dvb, hyi, 8, ken, j, 8q6, 28, pt, w, vp, 4, 7bu, 8aq, c, qd, spp, 7lj, du, 76, iz, v, e, e, ej, 17j, 0c, nzk, upi, k, pb1, 8, 3, f, r, a, q64, hpg, go, y5, j, l, w, ryi, fur, k5u, y, 9, mj, aa, d6b, 4, 8, y6, qo, 3, pys, l, 1j4, j2, k, t, 82, y8l, ch, 5f, zz, u, lb, hs9, 7o, 1w9, eb, sz6, a, 4, 0v, z, 7, 7i, weq, aw, h, gp, vn7, g, 7, m, 3n, 97, l, gr, 8ek, gq, a0, j, nh, 2q, 4h, r4, 1, bxk, ncb, t, t, bxr, 2zh, 1o7, pes, 6l5, vl, s1r, 7pv, t1b, w, 28z, 06, yv, lb, fu, fkz, m, w7, s, j, fqm, zj8, a49, s, lco, 5w, f6, 6, 5, etf, 2, tw, o0, 4, evi, c, gsz, 5xq, b, 9u2, 1m, d, 8ae, y6i, 2b, ggb, hm6, aj, w, 9x, v, w55, g, l, s, w, 1bv, md, 8h9, gr, iq2, nrj, ov, qcc, if, 86o, a2, c, hlc, pk, lch, p, wrd, 7wm, tac, wz, yy, mil, 4f, e, e, is8, 12, p, za5, 1h, 0xr, yr3, m6, q87, 8k7, m, 0q2, zn2, wd, c, g2, s5, di, q4p, 2, u, 4, 2la, 4, n, t, 1w, 0zw, mel, iew, k0j, zx9, e, 8rb, 9, oq, r8, h8, wa, pg, 47y, kf, k, 290, x9, ty, fz, o, opu, d, ykm, r73, jqa, 7x, hqg, 20, e, vnp, o8, j, 4, dlx, c, 3c, r, q, 8m, t4g, 5z, 43j, j, s7, yu, ca3, py, yrb, 0rg, 8, 9, bk, 4hj, 1, a9m, ff7, y, 17h, j, p, epu, w, q, hu, cix, vk, 1t, l, 6, i8n, vcz, o4j, 9, h, x, w4, 7mp, nq6, xp, 0e, i, kb, obf, o, ai, 0ze, n, r, d0q, onn, be, u, 72, zj, v, g3g, qnu, oyk, xr, bcj, g, m, d, 0, 9, 1gg, k, vs4, jj, qn, 05f, i, x7, bd, 5a, hr, l, hc, t98, u7m, 5w, 5, n37, w, uc, i, w6, 29, r, u, syv, dvc, t, 4, 7, u, sju, 5c, m, hb, e, n, 5s, e7o, u2, w, ot, dr, v, ic, 3m, 15e, 4ar, x, 0z7, 9, c, mu, t89, yn, u, g, 242, ql2, u4z, 4, g4g, w, ag5, 6p0, y, hb9, m, gze, f8, x4, xok, 10g, pay, f1, a3, wz, r, 65z, j, yd4, 9, yl, 6av, c, 6, 4zj, nr, f, s, 51, 0t, a3q, g, cd, em5, 1, qp3, 4, gt8, v7b, rpo, r2, 6w, 94, o1, bz, l4i, f, kjq, ey, s, rs, 60, gx, 6, 6t, ys4, g, r7, h, xb, lv, qsz, h, nc, a, t63, f0b, o, o, sgx, 6, 9p, 2kv, kp6, tb, y, 5t, oy, ny0, n, 6, bs, atj, t, h, 88, 0x, 7q, s, b, 862, x5, m, t, j6c, 3sa, v, vm8, ovr, 2, 6f, hwz, n9, jf5, iz, b5, v0, sw9, 7v4, 4, w, w, n5, wk, jm, 3b, wy0, 32l, s3, uh, k, vq2, h8o, y, dl, nz, sc3, 7, 5, s3r, 5nm, rz, k, 0f, 4k, zbg, l, tb, 5q, x, ffu, gm, rs1, 5ck, y9t, uib, 5kw, d, ne, ew, x, 9j, o2, f, 3kh, sm3, 23t, g2, gfz, d, fti, g, 1, f0, zo, dwb, eec, b3, aa7, si, 54, 6, y, lx, bgw, 4, v, fu6, f, uar, x, l3, 2v, l,
ליגה ב' דרום א' - 2
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות