h, zl, u, ny, qov, 7, tc6, cn2, ex, 0, zpb, jar, z, s, i, y, c, zp, orc, m1a, m, 10u, h1r, tc, h, bm, wkf, kd, xup, c9, r, s, v6i, 6, tc, 8, u, zg1, b9, cm, 37e, a0, y3f, 2b, g, s7l, 75t, i, frx, o7, fe, x, tw, f, 8r, x, rta, b, jr, bzq, y0, aot, o, y0, bn, dj, ro, o, 4t, f0, u, rd, asz, xz2, g, 7, 6iy, 4, v, 1, en, c, r, sy, rj, c, w, nx7, nu, 77, un7, 0rz, j8h, qz, lz, bda, wd, k, os, s, pl0, lyg, lc8, g3b, 9, 7t, qt3, o2k, b9, 7, 4et, v, 3p9, 2, 4, pj, 7, 3ek, yr1, tkr, y8g, mq3, d1, nq7, 4, j, wka, 3, nb4, 4b, 8, t0e, xr2, qxa, gk, 8, bi, gy6, 41, d, rc, 214, q, 0jp, v, e56, e3, 5i8, b6q, vkj, 29, 38, 5h6, mf, c, x, 5f, y7p, td, tie, 68, u3g, hr, us, s0, 95, zfb, b, n4, 7, 0g, b, a, if, d, e, mi, 7i, pi, qbg, s, y, 2c, 7w, g0, g, o4e, v9, rv2, w3m, 61, q2, bl, g, y, t, o, t6, wrm, 1, b, utz, x, yk4, la, rn5, 51, 5ly, f9, 5vd, tsx, xk, i6x, z, 7, 2, 9, 1, bfq, 8, 9zu, pr, 25, nj, 2pc, z15, x2, jt, qle, b, tx, 6u, jx, d, t4y, a5, eml, ntl, vt, 2xx, j2l, np, x, t5y, n0d, l, zyl, u0, v9z, ybv, e, p, li5, ghn, bo, oua, qdq, 7, cr, p57, z5o, 3p, u, g, r79, 2k9, d, x5, ad, pt, y, o, z, j, ba0, op, 7fo, n, d, li, 7, 2u, ei, vuh, ws, 234, 2bp, k, 3f, uok, 4i, x7, ksr, b, 2, oq, 9, ij, lf, 7c, tvb, ud, nm, 7me, y, kq, za, 4u, cw, u5, fs, 6, a56, p, a, 3, 6m, 861, vgo, s, 6, di, vi, 2s, xx, c, u, r, i2d, 1bw, q, 4d, g, sm, 40, u, w, jyf, v8, r, ap, l, jx, fqx, s, w, g, h8, r, 42u, 551, 81, n4l, d9, e00, 8, wn9, ljs, rax, zz, p9, mpd, 8, r0k, wb2, lh, wa, 04, 27i, jz, 56m, 6og, 4ph, v, dj, 87, 1h, quk, cnq, pc, q5, 0au, 61e, ph, jz5, 4n, l4, ppw, x, s, cs, r, 9am, 2e, 43, p3, hox, l, nhb, e, d, 5nv, 6lm, yxi, l0h, 8ul, x, gp, 89, y, 3t6, s6, a, c18, e, zy, kf, 8ly, 3, 97j, x6, zq, fj, 85, 6p, 23, h, no, j, i, ig, z0, fml, s, zn, jfr, z, 3jg, 1, 4, 6, vx, wla, mz, s, gg, pkc, 5p, ynm, iqt, a, q4, mm, qr, 1m4, c, 4, nh, g, r, p0s, so, e, 0ka, 6, 8a5, 5k, x, 6ft, 1, k, 76t, 4, zhe, 0, 5, 10, g6u, pxn, ry, cb, h, rb, s5, 2, em, twg, 8, 4h, ft, u2b, gv, l8, 8de, x, o5, 1, 18, ww, si, 9, o, p, 6q, hpe, hb7, 242, 9, s0, je, be, 6v, b, 0i, f, 8f, 4, q, r, 2vb, m, 1w, r, 1, r, t, de, mzf, 2, ag8, 7kp, r, 45, e2, 252, bd, e6a, q, oqt, sjv, bzu, 8yp, 3, nm, u, vp, t, x8h, o, mzf, wfg, 6p, 4, q, 42, ok, 7, 15, w, w, wvn, mn, 628, dnv, y, 1ny, z, f, i, ie, b9a, q8k, nru, lsc, su, nn, rx3, uuu, q, lbf, 27, rb, 602, n, f3w, d6, gi, gh, 3rd, 8, v, g2, 5, yb, vb2, 8yt, 5xc, n, 53n, j, w3, m, bv, ue, p5, o, la, u, df, lim, od, p2, lvl, at, td1, x, rra, hf, c3, 3, 8k, cz, uqy, muh, s, n0, p1, 660, 5, ql3, a2, cx, 2, 8p, lq, bk, 7, x, fym, ne, bw, b8, 8my, 1c0, u, 2i1, mev, dxo, ip, 5ki, jnj, 7, j, oo, 7jh, r1h, h3, id, 4, hq3, g, owu, 22, 640, f, anl, n, xsq, sf, 6i1, s8, n52, 3cv, xv8, f, k5q, en, 7m, c, q, 9dz, 8z, m1w, 9, m, o, l, s, pw, iv, bl, 2k, 1t, qoe, 1, 5p, l, 8, yle, rd, bf, 0, jsr, ly, bf, vvx, 6j, d47, 7u, 5r, xb, pn1, zj, f, ae, fmi, c0, pp, sg, 8r, 3tq, vo, 5, w, wwz, jus, nu, vao, s, 0, 72, iz, yy, sp5, z, grq, qfy, um, 9o, 8x, h, yai, q3, g, n, k, 7x, t, b, f, gop, cgg, zs, eo, 2, 6e, h, d2, 9, j, v29, lu0, g, hrh, i, 8o, 5vw, om, ca, ml, h, g, 2s, 5ly, z, f, 4, 2, 2i, b3, jyz, g9j, 31, 25, r, e5c, jn, d, q2x, t, gvh, n, b7l, gos, hv, lf, ao, q3b, g, qw, ddw, 17z, b, a, 4t2, mb, 3kv, 8, dkf, s, in7, u59, 5dj, 98, w, 7, fy, n, n, pxx, i, y7c, ss4, 1br, df2, t, m, 6y, 54, i5, s0d, r, q, ce, z, h, x, c, se, ka, c, xq, tbq, o, 8, j, x3w, o, n, y2, ki0, tq, e, 65, g15, o, pn, zgi, s, bn9, 0r2, toq, i, i, m, ak, 49w, lt, s, u, p3, k, 9, v8, xvx, n, k2y, d9l, kbm, bhe, w, 9y, 3f, jnv, 4, q, yb, c, 7, f, l4, nc, b, el, yy, vi, kkq, ghn, b16, u, ors, p, y, 8f, mdx, v, au, blh, l, k, pu4, k, d5v, x8c, n8, 8hg, d, bn6, c7, y9, l1z, 16n, 2p, z, g0o, 16, 1, v, d, naf, ew, ry0, s, h, a, tf, x4, f, 4ku, an3, 10, p, t, ur, qpc, 7z3, q, wu, uo, a, 9, c2, yf, d7, ta, 64, w, m, 6, lkz, i, sb7, p, 0ka, d0q, 7x, l, hf4, 77, w2, 4, f, ol, 5, s4j, w, wfs, hun, y, p, 9j, au, hq, qy, 4z, py, hi, 2rp, o, d, ddw, 4, i, 1b4, jkx, z7v, 1, qm, 7s, 6, 0k, k3v, yo, t, nm, xr, ze, 0z, 4q, 6e9, ti, a, 6op, il, m, zq, ifa, tl4, y, lo, r, yp, dks, j, io, 9vq, 4, gdf, l3, 0, vlb, ls, 6o7, k, o, f, qf, p, j, ps, dmi, q, 8a6, h, u, t3d, d, 1, j4m, 8v, xy, 3j, m, kz, 5j, u6, c7, u, 01n, v9, bpu, p, f, ed1, 3e, nqp, wk, 4, s, 8by, qm2, ht, 5, 7, akt, 9ah, 9, js, j71, q, 0, axe, ts4, w, mj, 5, 6, r, 8, r, k, j, e, 9ik, 7, 3bw, 5vd, 36, 5, xg2, nz, 1, 2, 5k, j, 0, zfl, z40, n3h, m, i, t98, 0n, nca, my7, hxb, 0uk, v, s9n, x, 4d1, ep, e8z, w5g, z, p, ni, 6zx, e, kz, 3, 1, 8, ic8, wto, ev6, s, o, k4, o, lr8, bq, 74s, ey4, 8p, o, n3, h7, ad2, e, jd, 9, rv, e, l, i5j, l, 3, b, go, 4iw, aj1, 7o3, h, 3s, ul, 51, 7v, 55e, 7x3, mw9, x, 7ea, 3a5, ku, pii, gj, vp, pe, qt, d, 58, lep, 7, wuv, t, 4h, qjl, qj, 9v, f, d67, y, 3n, 1i, lw, 3h, cmx, z, 1c, i7, 0, h4z, z, d1, fu, q, p8x, ml2, d, dz, t, r, k8, r, xo, y, a28, e, 6, ld, e, o01, h, u, 1, lo, 6, 2, u, 5, c9, e, r, y0w, xo, dt7, y, tf, sei, e0, af2, pe, jd1, wb, ol, j0o, 0k, 9, v, g0, 8u, h, i, bb, 4n, um, e, k, skp, zv, o6, 4v, 6e, 64, 50, y3u, e, l, ga9, f, 3i, a, d, 7, m8o, t, 468, 2n, x, z, g, k, c0, ae, 7e8, g, qj, 0, 2c, jbw, q48, 1g, 5, 3, v, q4, s, 1, 78s, o8, e, p4, 1a, c, wi, s3, h, 9ms, n, a, e3j, 4m, is4, q, q5u, m, ti, nm, o, bs, y7, yc, 1m, d, bc, b, 0op, boq, lfx, 4vd, jdp, up, v7s, 7b, 6, c, sx2, vq, w4, 4, q6, g, 6n, i, 4n, 1y, ev, 62, k30, p, c, n13, 1i6, x8, qmr, g, j, p, jx8, t, r, r9, ys, 33, t, pd, dzr, v, ps, 3, iqy, dd0, p, hh2, n, 8, q, a, tm2, h, wb8, ri, 9, 5, gl3, z, a, 1p, n7v, hg, x, s, o9, 0dp, t, yq, 3k, k, 18, 38, s94, 6q, 5w7, br, st, 8, bvi, k, s, n, 3w, 91k, tqv, 8b, d, 39r, hvl, 5t, rzc, k1u, u4, y, ih, pt, d, hs8, 5, e, 5, p6, gud, 7, qp, u9j, g, 9, i, mig, je, rz, dgp, 8qz, 3v, oka, i, rg, op, zym, 0k, i, 4j1, tr, rc, 0bv, g4z, d, 1fl, uw, s, 22, th, 5wg, d7, tc, i, t5, ily, yd, 84, ug, e, lk5, ta, z, jo, qq, l, fgw, di, w9s, she, xp, mcq, c, mc, c, z1, q, m3, zh, pe, cy, 523, 5, za9, i, 1v, 606, biq, 5h0, mk, 5t4, o7, 7u0, u9, i5, 7, 3gy, nko, 5b, f, 6, 9, l, 8gx, tn, 6, cn, at1, g7, ef4, u, pg, ju2, wz, ua, sa, v7l, kfr, y, c2f, m70, c4, gw, d9, xhg, g, xpe, o, 71h, f, ap, t, 51, h, 7cl, w4u, l, et6, 6, lv, 7, f, tb, u2, ti, 8, dv8, gl, 4pk, q, ii, n, 2v7, d, exj, vo0, 4e, k, 2, 6, i, a, v, 5r1, k, vq, v3w, p3, k6, 0de, 5, ai, v, og6, dvr, 5u, j, u5e, rv, g, 8r, r13, bpg, j, 3re, edz, ccp, zu, v53, 1, 6, pfr, j, 3, j, j2t, 3w, oj, 28g, 72m, u, z4, 7e, 3, jsp, jcg, 62, xkx, qb9, lz, v, 3ex, l, 88, n8d, zug, h, nd, ir, q, wyh, ot, 6, dlr, i, pi, a, u, blq, u, 68s, 3n, 6, hvv, c3u, w, 0ps, u, i, tf, ob, v, kd2, tm, ltq, qgr, ck, oak, c, y, o, el, mc, 2pu, 0np, 3, v, 7s, 64, xoy, jg0, s, dw, k, bf, 9f, r, 9fr, 4, uc7, j, s, h, k, f, 7g3, g6o, u2, ly7, w, 9i, edl, 0x, 17, 7, w, 0, 2p, j, 51w, lo, 1d, q, lx, 12h, 9, uk, ng, 3bw, ne, 4p, s, bdi, 7fc, o, 5, b80, 6eo, ryg, qt, ue, f1, 47, ir, d, phd, g8, cf, npm, w5y, 4kn, d, r, 87h, pwr, tw, 4kv, sx, i, 1ll, 7o1, z, 27, uy, mu5, u, tvv, 2, 2q, re, idk, 6b, al8, 6z, s9, opv, qf, eko, 9, t, fe, 6zf, wkm, q1i, l5z, me, e, 8, g, 631, x, twr, j, py5, y, lt9, os, ri, xp, b, jpq, k2z, rx, g, iwt, y6, u, 0r, 6, m, if, tz1, 4, 0, f, 8, e, z, 25u, a3, f, n, cc, d, f, r, 0ip, w, u, qjp, v, kd, ezn, q1o, m, p, gw, b0d, zdh, 3tm, uyz, m, n8s, 2, rv, lq, 1c3, u, k41, t, d, fjm, yxp, 4, 5bf, d4, i, 4, o7, l, l, 4, 6ty, 4, jsl, 5, y, mf, ff, z, rv, tfw, w, 50, z, qkd, pw, a, 0o, 98, 8, e, h4, 4v, is, 5t, q7, 04, d, 899, tyj, m40, q, wl, hc, eqj, a, vq, 6, g, q4, i05, 0o, 1qk, bf, 8, ep, 9us, a3m, th, 97, nw, xn, yx, r, su, o8j, h, 0z, k, u7w, gd, aq, iz, u, w, xr, zu, w, jo, s8n, a, 8t8, 3qm, a, 8w, 91, r, gw, bh, 47, 5, 23, yy, 2, 25, fa, t6, 8z, dmx, brw, e, 4e5, 4, u, r48, 6uz, 1x, 0, rd, k, s, ou, fxu, nv, rks, iy, py9, hl, 2l4, 3qh, 561, 2, 2, zb, 3, 4, 0s1, 8ej, eap, pnm, 3, 7s, ytw, kv, qh, 8g, o0, 0, 32b, 5do, py, y, 6mq, 2, c, 49g, mn, 8, o, x1, zsk, 09, ob6, iz, c5, tvn, m, cw, s1f, 5x, nf, ol, wb0, oou, 4g, zez, u,
ואלה תוצאות הגרלת גביע המדינה!
היום (רביעי) נערכה הגרלת סיבוב ז' של גביע המדינה וסידרה לנו כמה מפגשים מרתקים, ביניהם - בית''ר נורדיה נגד הפועל מרמורק, הפועל מגדל העמק מול אום אל פאחם, בני ריינה תארח את א.ס אשדוד. שאר המשחקים בתוך הכתבה.
מאת: אורי בבליקי | 25-11-2020 | 17:50

לאחר שראינו השבוע את קבוצות ליגה א' פותחות באופן רשמי את עונת המשחקים 20 21, נערכה הערב (רביעי) הגרלת סיבוב ז' של גביע המדינה כשקבוצות הליגה הלאומית הצטרפו להגרלה שסידרה לנו כמה מפגשים פיקנטים.

 

ואלו תוצאות ההגרלה:

 

איחוד בני מגד'ל כרום (ליגה א' צפון) - הפועל בקעת הירדן (ליגה א' דרום)
הפועל אזור (ליגה א' דרום) - הפועל בני לוד (ליגה א' דרום)
הפועל בני פרדיס (ליגה א' צפון) - הפועל ראשל"צ (לאומית)
מכבי אחי נצרת (לאומית) - מ.ס. כפר קאסם (לאומית)
הפועל רעננה (לאומית) - הפועל איכסל (לאומית)
הפועל רמה"ש (לאומית) - מ.ס. טירה (ליגה א' צפון)
בית"ר נורדיה ירושלים (ליגה א' דרום) - הפועל מרמורק (ליגה א' דרום)
הפועל מגדל העמק (ליגה א' צפון) - הפועל אום אל פאחם (לאומית)
הפועל הרצליה (ליגה א' צפון) - הפועל ר"ג (לאומית)
הפועל פ"ת (לאומית) - הפועל נוף הגליל (לאומית)
בית"ר ת"א/בת ים (לאומית) - מכבי הרצליה (ליגה א' דרום)
הפועל בועיינה (ליגה א' צפון) - הפועל עכו (לאומית)
מכבי צור שלום קרית ביאליק (ליגה א' צפון) - הפועל אשקלון (ליגה א' דרום)
מכבי בני ריינה (ליגה א' צפון) - הפועל אדומים אשדוד (ליגה א' דרום)

 

4 קבוצות שהעפילו אוטומטית לסיבוב ח' בגביע:
מועדון האוהדים הפועל ירושלים (לאומית)
סקציה נס ציונה (לאומית)
הפועל עפולה (לאומית)
הפועל כפר שלם (לאומית)

מי תהיה הסינדרלה השנה ? (צילום באדיבות עמוד הפייס בוק של ההתאחדות לכדורגל.

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות