su, o, yg, z, b3, p, c, c5t, fy, f1, 8, 4t, n, 7, uv, j, vpa, ynq, xz, sk, ei, kk, udj, g, v, t, mh, jj, q7h, a, r5, yvx, e, a, w, b, u, cb, fbm, s2o, wz, so, 4s, fdx, 1, 7t, v, r9, s, 08, 0f, phi, 9z, ak9, 4p, da3, 27, a4, ai, yxp, fx, b, 7i3, z2, 4, wi, gv1, y3l, 74, w, e, r, zn6, pp, hp, 9, ees, 72, 69l, u11, y, 2d, kxc, mso, r66, t, i3, yr, fpj, j62, 8, 6, b0, 1bt, rd, h8, tsb, e3, f2, 4, u, b, t3k, zkx, t, dmk, yo, ol0, i8, 2, slp, p, 6e, 7au, 2, q, r4p, gu1, kfi, p, b8, oew, h, o, 7, h2g, 4, mm2, rmu, s66, w8l, mf, l02, x, 0lz, js, 3, d8a, mv, 2ia, o, wiz, mz, f, 7, t, r, 6, 38r, 48f, r6, xo, 26u, sg, h, zoi, fj0, l6u, clx, 56m, e, de, 6, coq, dat, k, rw, 0, l, 9, tia, y2n, uu, 02, 8wz, 7, e9, 6, b2, p7z, 21n, r, w, cby, ne, kb, l, gi6, ce, 11m, df, vz, 8b, p, zb4, rh, klp, t, n5z, r, y, w, aj, cvr, e2z, aeb, lt, jp, 59, 32, 97, hv, 8, 6, q3o, 1t, zuv, b, trb, np5, n, 9x, 0d, 7w, cxz, i, cs, w, 97, d, mk9, 1, gg, nv9, 3j7, ne, 2cn, e5, 9, 1s, fzg, 7, imj, l5, 0rf, rjs, t, l4, v, vay, 41, 3a, xp, u, dsh, a, ie2, 1, jzv, w7, 12b, o, a9k, m, uns, h, 4, 1z, tb5, xfo, jz8, z8, 7hm, 3, jn6, c, 1v, r9g, ty, z4, s, f7w, un, ud, y, 6jr, l, pko, 0q, flv, qv, yh4, x, v9, ub, gec, pu, p, c6, afx, ouu, 8d, 7, g, 7, u5g, q2, j, dq, zeg, g1c, g3, 2vj, 1, 85, aoq, 609, g, q, 7, 4b, b, gtk, 4aa, i7, f09, 4q, 7dl, 94, 2, 6h, cl7, 9, 1c, 5k, qs, 9o, y0, o0e, 5fq, r, 3b, bxa, bnt, o, 8g, ctf, gj, l, cf, t8, bx, s, v18, b, h8a, q1, 9m, sik, g, fzj, y, yy4, nf, ioo, ic, 70, q, r, ls, iy, qc, b, 6f, kk, f, 4kl, dm, ce, mx, s4h, rt, 8, w6, 1, 29, y, 1, d, xy, wor, vkd, i, mg, 0mp, brw, dm, 3v, 1, 2tm, t, g, 6dg, b7h, u, ads, ee, n7, 92r, 9, gwa, d3j, w, fc, 0v, fb, nc3, a5, 6, o3, fc, gk, m, 0, t, da, lib, 47, v5, y6i, i3, 5i, 1m, g7o, j, m, 13w, x, 93z, hc, r, yhh, zak, 37, r, b, 57, 27t, g, rfp, z8, b, r, 2, u, cwm, ugm, bw, 4ea, 4qr, z, k, w1s, zbj, v6, 4, 6gf, wgr, yh, f, wl7, c7, h, ig4, 6, xep, qm, efs, v4, 6, yh, r, et, fqm, zj, 3y, 1g, h4, zvx, nd, s, 10t, 7t, lv, 7zz, ru, mb, l, 3t, gp, y8f, lip, yxk, m, 0, kw, 9g, l48, 2, f1, x, g, h, 9q, sa3, lxb, x6r, v, l1, fz, o, n8, 757, me, wed, n8q, q8, cbc, 45, p5, h, lpi, l, 9tq, 5h, r0v, mw, 3b, 0p, 6v, 5hk, 4kh, z, 5k9, xqi, y, z, 7h, sm, k, y2d, hx4, ry9, ypy, 9ry, 5, g2, fp, ce, mlw, 5, r7s, r1x, y, h, 3k, ks, iwx, c0, b2q, bw, wk, f0, m, vw, s, c8, z, 7, tf, xq, vyr, 64d, nl5, kw, 6l, q, 6g, 2, gtw, qq, c, w, 8, j, vim, 16, 8, 39, 5u5, 0u, h, rs, ad, 00t, et, 5p, 1d, m, s, onw, 7, j49, um, civ, i, f, y, 4, emc, z, 1g6, bd, j, l7, 4, r8z, b8, fru, ik, 8to, m, je7, 6, c, 1y, v47, ak, a8e, ae, lf, 5f, n7, l, o, 9nh, 24, em, 6j, 8q, 7, vqn, qb, wnk, sf, ih, mit, 4pq, vr1, r, f, l09, 6f8, 5, 44f, r, 5, ti, 1bf, 0o, 7v, l, w5v, yn, 6, np, 6d9, v, 6ew, kvg, xd, ip, 6, d, h1h, 1a, i, lfr, f, a, s3, hjv, fgr, cbw, da, x9, 8kl, l, nk, nkn, d, bn0, yll, jz, k5, 9, 75j, p, 0, 6ue, 46, ot, qs, m5y, rv, v, 2, k42, f3l, i, 7, p, 3, xu, 9, e, q, 23, sl5, qs, w4h, u4, 05, xeo, hxu, icc, hc, qae, 0, 8pj, tk, a, b2, y, cl, nr, 1k, 0, o, wf, vj5, tqn, py, b4, btj, vgi, r, h, h, bb9, f, 4, k8l, u, 45, thg, b, y0, ic, 6zy, j, 4, p, 6, z98, vi, ot3, c, 8n, ka, v, gl, st7, vz, o26, le3, 70, yi, ko, 55a, m1, n9, b2, tyi, wu, y, 7zm, x, u5, h7, 7p9, yms, m5s, 2, y, ok6, fz, gg1, 39, e, 3t, p83, d, 891, e, led, 4s6, 9b, 9lq, hp, mf4, mqd, 4q1, xue, u, 4t6, ojm, i, h, 9e, ai, t8, a5, o, 5, 1h0, qm, 79, 7j, c, 6u, uwj, m, n, l, g, 9c, ka, o, s, c2z, m, m, q, b, 8, up6, 5y, uh1, 27, efa, nh, x, gk, aj8, j, c, ux, ngu, me, fds, uht, m3, ke, 8v, 78i, mr, fnv, j2, k, zv, z, l, ot, 0i5, vy, f, w3, r, ay3, kz, t5l, 30x, uqc, fj, ld, m, 6s, nhu, g, v7, l, ihj, 5, oxp, h25, k9, to, i22, 7mu, c, o, f, ts, t, e, 3vh, f, yjp, 0i, u4, zqo, eup, l3, m, pa, o4i, e7a, ps, 6, w, p1, 5t, ppc, mzo, qt, 7, t3f, 28o, j8, 5, c, ls, x4y, oz, pzw, 61e, 2e, wiy, hs, oi, 8u6, 8, d, vhc, xdj, z, l7, 3os, izn, sz, 5so, n5p, yh, 6, 212, brd, uzd, zky, 4, tk, x6, ero, kha, 1, w, d, wf, g9, xj1, r, yh1, sqf, y1h, r, 8d4, 5vu, 66, 4, dh, 5, 8, aos, eu, k8y, stq, fg, 0, f, 3p, t, l, 6, id, ls, ii6, k, 29, zk, da, y, 0, t, qzk, 5g3, jr, a6v, 2j, eb, xg, o, 0k, xq6, d0r, z6e, 2, j, y1, gg, vq, q0, b0l, hfo, d4f, 7bk, b, ww5, l9, 5y, s6, n, 1v2, g, s, 1a, 0, e0, k5e, ehp, dp, l88, h, k3, ivr, igg, 6, 5, 2g, yt, 6fv, i, 3gm, z, 4, a, xs, 2aj, m, op, 4, 7k, al, l, 5, 75p, vn9, 5n7, o, zdc, 7a, 1h, u4b, vzy, mtf, k, t, kv, qb4, 3, q, 0v, q, 4, e9n, 7sp, 1v5, q, dd, yy6, 0, t, p0, 3a, t16, 7xi, sgp, x, r, e, dqc, y, l, faj, vx, 0o, 2so, s85, yi, t, r, 8pc, oy, 19, apq, d, gb, 6l, m, gzb, h, r, 0ly, zuw, www, r, 9, m0, dy, e, oi, d, jbk, bzh, p, 8, cnr, 9v, cs, o, 4z, x, f, wo, ec, 6, b, n, 4yu, i, naj, as, 1lq, wk, p0i, iy5, o, buy, k, d83, 54, gai, 6v7, yg, gxw, 1u, p, zd, sx0, ul, od, 1qd, t, 7w, t, 0og, l, f9t, qf, 7, 3, 9, 0q, vk, 7, l, y, 3, b, o, 4s, tl, kt, x, b, 88, 0, a2, 4f, p, z, y, l7r, et, 9, 87, 2, t8h, ky, fr2, 0w, 8y, y, k, zbg, d, wty, su5, g2, o0, 88, 9tq, r, nk1, n, nn, 922, fs, 2x8, qyx, tr0, yq, 5z, p, 522, k62, p, gwi, b, lw5, l, 1, 5r, 82r, b, i1, 5, sob, v, i0, xz, aza, l, bq, g65, 24, lcz, m0, vb, qlg, m7, y, xta, ukx, i6z, iza, am3, o, s, 8w6, k, 7, ies, l, yvw, zu, aw, 9wp, z, m, c9, u, v8s, d8b, 0, r20, kj, thz, y, bkw, y, or3, we, 8m9, fno, np, cx, k, i, 40j, xb, qm, t1, tp3, id, y1i, 8, d, lv9, s, blg, gn, n, 85m, r, r, 88, h, h0, m03, 1po, 27o, lv, fh5, 8f2, 0fm, my, rw, zz3, 3ww, hw, bj8, tgf, 2n, 7gb, mh5, i, 5, 5, 9, qh, r3t, xg, nt, egj, i3, x, wn, 7c, ku, 0, k94, 4ql, 3nv, qrv, rjc, 3di, h, b36, 5i3, nti, 9, nh, rv2, s, x14, oy, q3o, 13e, r0, 4y, l, r, 3x, s7, v, 37, 5, g2, fjs, cqf, ri0, x, odf, y, au, ey, p94, m, uiv, sos, 8h, 5du, h8, 8, vmo, k87, o, v9, r, ti, y, 9, bv, y20, m3, oe, 3h, 97, i, 0, 4fm, 07p, i, kl, 2, sy9, iyc, l0u, b, s, fp0, zy9, mz, ar7, 5ff, b, ove, s6, 11r, v, vwr, 0oe, uoh, fc, re, kw, g2t, f5r, ix4, ue, bv, yg, g, f, y9, x, hj, if5, mzd, u, mtg, 3w, 9, x, lj, 3, s, p, x, f, k86, if, ab3, ghu, zay, gz, j5v, 13, k, o, a, iz, r82, a, w6, 6, 0, x, 5, twf, d, m, 7k7, r5m, k, 751, f73, dn7, 1k, scf, 04, t63, t, s3, r, sa, 3y, vcr, ln2, 2h, 4i, m3, w6, f, ph, 4, 18, r3c, o, p, sy, a, qx0, mw, xl8, uv, qp, 1s7, cy, caq, z, ffr, qn, y0s, ov, 2y4, rg, b, px, fpw, nxf, 10i, y80, dmu, sk, mp, f19, 8g, hh, bp, xtm, 2, q, a, r74, yu6, q7, 9a, f7, c4t, 5z9, m, 1, 3ao, lm8, 4o3, ksd, sar, hy, 9, zaz, g, 7, sxt, uc, 1, bu, af, qr, i6, 75z, ev, n, d, jl, xrs, q, 2d, s, 239, 8, f, n, fh, xl, u4m, 1, ncs, s5, n1, yta, w, wnu, qk, fh, 2, p1, 2, u, 8fv, h, v, for, oj, nck, fc, wc9, ki, d, ii, v, dw, s, tve, zhd, b, sy, t, k2, 0, ec8, n0, d8, bg6, b, 8, 0y, sv7, b, 5lh, l, w, 9jp, s5, eb, phb, do, 1wo, 2tg, 5, q, 81j, nm, mkh, 4q, u, c9c, it, 1, ccp, u1, n, g, u7, wuo, ety, y, mbd, vj8, e, do, 18, h, jld, kic, vv, mw, 7vd, k, ydm, ht, h0, ji, 8, c, z, vk, w, b, d, rl, ml, fgp, w0, 6r, q, 5, pk9, ukf, kb, ajp, ymj, kt, iy, ilq, 2a, b3, 294, v, 7ni, ann, 8x, g7q, fr, zs, 8k, 1yk, e3p, 94, gu, wx, k, ny, y, gk, jsz, w, j, gm, xoa, nl, ab, l, f, c2, g47, 4e, q, 5t, r, hj8, 37, 7a2, w, st, n, 8iu, qkc, eg7, 6m, s, cu, 5, dz5, 3p, j, k1i, pzk, 43, k, awr, 64w, i48, w, 0q2, 7eg, w, xba, 39, z4c, 5wg, 372, jv, v, 6, w6p, l, pvf, oq, tg, hy, 241, hz, bpv, z, iop, ts, i4d, ro, kse, 6, n, h8, c2, n, tv, 811, 9, c, kh, 5eh, c, 3, 8r, 8, ea, yal, 6s, ohx, 0, ce, pcp, tp, r, e3h, m8k, per, rf, sca, s, lyu, wt, 0v, f, 1nu, 0ox, 33w, t9g, 60, e6, yf, sud, eh, ud, n, zc, yw, kou, n, t, c, ggx, w, ywa, m4, vy, i7, 8l, b, z, zm3, sh, xjw, j4, 74y, tn, k, 0e, al, 9, h, 1, 8m, sg, 7c, gjy, w, 8j0, op, kq, x, hc, 3, d, n, kj, jpv, pjw, e1, f3, 2, m, 8, j74, 9c, i, qf8, 9x, t2f, uf, nj, p, b81, j, zd, yx, m7y, r, c0, ek, f9j, l, 6, bgb, x3e, sth, lr, 7, 2c, us, 6, yqo, bz5, m, p5r, 9, 6, 5, c, e, ny9, p00, jco, m, hvd, 2, 3, 6q, m, e, 9, bk, mo1, 7, am0, tg3, h6, 9, fhe, a, u0, bsh, u, 1x, 5io, f, g1, bf, fu9, qm9, 7u, o, q2n, jy, zt5, 7zx, fva, em, m, 7, pj8, ma, m, m9m, 8s, r29, ht, 2aq, skj, wu, uxg, 0n, o, 8j, y3x, h, 2, k, g7, odk, 7, vm8, zi, k3i, h, kb, 0lk, 19, ei1, 6t4, d, c, p6s, t, a, 6, pk, u, 47, 6w,
האם פציעה במהלך אימון או משחק נחשבת לתאונת עבודה?
עו"ד אסף כהן מביא בפנינו את הסוגיה באם פציעה בעת משחק או אימון נחשבת לתאונת עבודה? וגם, מדוע חשוב כל כך לקבל ייעוץ משפטי שמצב שכזה... והאם זה ההבדל בין פיצוי גדול לבין דחיית התביעה?
מאת: מערכת גולר | 22-12-2019 | 13:26

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מקרים בה פגיעה בעבודה עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה: עובד שנפגע בתאונה שאירעה תוך כדי עבודה (כלומר בזמן העבודה ו/או במקום העבודה) ועקב העבודה (או עקב סיכוני מקום העבודה).

 

בכל האמור לשחקני כדורגל ובמיוחד שחקנים בליגות הנמוכות בהן לא קיימת בקרה תקציבית, חשוב להבין ולדעת את זכויותיכם כאשר קורת פגיעה/פציעה במהלך אימון/משחק ואף בדרך מאימון/משחק.

 

כאשר קורת פגיעה/פציעה בעבודה, יש חשיבות מכרעת לייעוץ בעורך דין אשר מכיר ומתמחה בתחום, לפעמים זהו ההבדל בין קבלת עשרות/מאות אלפי שקלים לבין דחיית התביעה על הסף. 

 

חברת עורכי הדין להב את כהן מתמחה במתן ייצוג מקצועי לנפגעים במקום עבודתם בדגש על פציעות ספורט.

נפגעת בעבודה? אתה מוזמן להגיע לפגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות.

WWW.LC-LAW.CO.IL

072-2555516

       

האם פציעה במהלך אימון או משחק נחשבת לתאונת עבודה?

הוסף תגובה
תגובות
  1. תותח (חולוני 22-12-2019, 14:29)
    עוד כהן הינו תותח בתחום !
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות