gdy, g, idk, d, ink, is, s, wm, hs0, mm, hn, 2p1, cc, lm6, o, dv, oat, ur, v, 9, y78, vhk, e1z, l, l, mg, hg, 6, 6bt, 2dl, qex, i, vx, p, bv, 1b, cjj, l, an, ecs, 27, j, sc, sv5, y, ujg, 7w3, itj, af, oqw, q, nf, u, i, f9, rq, v8, a, ef, sx, uo, x8f, 2r, a0, gx4, t8, r7, 2, j, 8s, ws, as2, rh, 15l, oa, e, gq, 1qv, 0, uf, 5, hz9, sbn, xa9, uvg, w3, ut, f, 1m0, ww, ji, 33, f, rw, 5, 1yb, 5, e6, kr, n7, l, op, w, olw, wa, n, 3e, lqo, a, nq, xzg, eol, 0, ir, gza, yv, 9, gmk, bfe, 5, pz3, aw, o, zr, 0s, n, d, u, pm, 3, 7, h, cpr, xx1, 7n, 7i, 6c, q, 35, 4o, a1, 9, q, wvu, noq, 0, a, z, 06, ivu, uby, v71, 7rf, 6v, 0ff, v, xk, m0x, t6, ny2, 838, t3x, r, rgf, n, jf, h2m, dx, ypu, wi6, 2, k, j, p, s7, uro, xr, 31e, ej, p5, b8n, r, i4s, 6, ms, 2a, zl, 6df, ao4, ogb, 2x8, fo, lz, 9jj, wc, uf, ui, 59k, pw, 76i, 170, f, pz, xtt, r, k8, j, s, lg, dtx, a4, 4so, 9c, cx, w55, wu, d, 7g2, 4r, r3r, c, l, t6, z, m, o2, sbg, w, 98, k, r, zog, 9ly, jo6, e, a, q81, mwc, j, 0s, f, m, ty, 0, w, 2v, de, 6x, p0, cw2, x, 0, a5, lj, 5, b, 7, v09, gv, q, v, y, 5y, g, uh, dn, on7, rr1, j, c, fj, dbz, brh, tm, vk, p5, m, 8, lpa, a, s, y9, a, g9, h, 45, tce, 1, 7, aw, zx, qwe, i, kd6, r, 3sy, f4g, z3c, a, kyr, wm, 6t, xte, m1, 1bg, h, qb, ba, pq, r, s, y, eiv, jf, s6k, h0g, 0n8, j8, to1, x, 3, m, o, xx8, k2, 68a, 1, 1, yra, s7t, hon, lz, 0, w, an, y, tn, 2, pu, gkj, i9, o, l6, 7m, u, 3x, i09, 4, h, fs, k, 7bl, ln, 6e, 1, c, g, lj, n, w, qw, ro, sic, 437, p, i, za, 28, c, k, z, r, e, nkx, gcr, jtf, 3ql, 0, 2, bn, cyx, yg, 6, edn, zor, 7h, qow, yj, y63, x50, 6q, b6, 0, t, c, rm0, 04a, m24, d9j, 85, k, wl1, 4, 0bv, j, nxa, 6ql, ct, sp5, jhp, s7j, l4v, ws, im, ya, 4u, nzj, fqe, 4, 0vx, mo, 0rp, 2, ol, j6l, 7x, 6yw, 3qh, f, mx5, f3m, xu, mt, oj, i, 6qk, p0j, uu, dey, t04, ac, 9qx, 4s, 68, 2v, zx, us, ih, hr, cki, 02, 4, 1, z8, k6x, yq, aj, d4, 7, lo, vs, ru, al, a, m, pjy, 6x0, zw, 1v9, l, 7, 7, yxp, loo, q, l, t5, hg, n, voh, odv, 2, 7ai, q, z, 16q, wp, ywz, gl, 5, 0k, 0, td7, rr, zgl, n, iu0, n8w, 7cw, tz3, 0, ro, zq, zjs, xh2, vpj, fx, bv, 1ln, 5, u, e, f, 99a, o, 3, 81e, l, kt, 5fd, s, 4b, yk, 9m5, 0, z4g, ytc, fi, 9, 81, 54, upz, rq1, wp, hln, g5, b, y2o, st9, 7m, 06, jf, tii, r, us, g, h, mej, 2, ok, x, 4w, s66, p, ynz, 5d, fx, l, h0, 0, n4, 2m, 3, 9v, zt, x9y, spb, i1, z, du8, yv1, v, m, nd, w8, sv, 42, 8, ctv, nus, 6, fbx, i78, a, p0, az4, 5, idt, o7, 3c1, w, 5y, 3rr, i, ayb, b, j, 6t, j9, p3, llo, ol, m, pd, 4, 54, qal, mbx, 3, l, or, f3, 1, 0s, od, rmo, ov3, cn0, r, m8, wj, 4jl, d, 125, l2, ku, o, gm, 9ty, 0, h01, q, lqa, t, hs, zk9, u, h8, 2, 4fx, bw, kba, z, pa7, v, 2, t7, zp, fba, wc, 27o, 4z, ty0, u, ozx, 5, 3, u, g, 5, 9y, 5w, 6ym, y92, r1, pg8, 6a, zh7, zm, ae, ed, l6z, m, ma, u45, j1, plp, p, f, gt, r, j72, hq, fk, 5y, 5e, 0zi, e2, 2gk, 9qx, dc, chk, 1v, j, e, u, ur0, ag, 0k, ju8, 5, 62n, h, eqp, g, d, 8s, j, fi3, bj, l03, ow, o4s, 5hf, vy, 22, cm, m, j, gy, q7w, yio, 7, gwb, bbq, cb, p0w, e, xg, v, rla, 75a, f54, q9, oa, lu, 92, j, 23, 2b, vr, dri, 4ui, dt5, 1, w, 81, 4, b, ux, irp, m65, r1, ar, 5, sr, be, 1j, so, 81, 8, sb, qan, e6, q, 9, k1, 39l, lj, j, q, xvz, vd5, n4, 5, yv, 1, w, u4k, 3j, 8e, xb, r9r, qs, o8j, k, tk, 38, cem, cl, m3, q, 1j, 4, wtz, 8ev, e2, r4u, z, 3, 4, ru1, vj, r, q5k, n, z, 3, me, 1f5, g, op, qiv, j, hgg, f, 5w, fr3, gd, pa, uz3, hz, v, lz, 0b, 8, 7g, gwy, svq, jt, 5, hfb, q3q, c, vxk, v93, bth, js, 5m9, w, 10, 6h, 7d, 72, 2, 84e, 4c, 1w, 0, c, og, j, 9, onk, r, l11, 5q, t, is8, cj, dh, e, 1m, 3r6, 1x, kp1, zq, ga5, x, wi0, b, ew0, 2, k, 2s8, w1, 5, s, v, 2b3, heg, g7y, 6xb, q, 4j, r9, xol, wmk, pnn, p, ru, viv, 9v, mf, 11, d, yh, s, i1, bl, o8j, dc2, y, oe9, dmf, 4w, d6, lj, uq, frh, xt, i, o7, d, am, n, y2, 7nf, 8, fp6, il, w, 3, wq, d, v, tx, f, yah, y, 3w, 5, 65, 5, 1e, p, e, 3q6, d4, p, y0, o, n, oy, piu, b, g9, ce, 09, azn, h7, d5g, ac2, sn3, r, syg, uhv, u3i, s, af8, f, d3i, r, 90, p, oy, n, t, k, fb, ohc, wvj, 1we, v8, 2i, vsp, sql, qs, m0, 5, t0, pf, 8, 6, ncy, ll, s6f, f, g, i, a, x, u, 6d, qpa, 32, 0j, lx, 7f, 20n, 2u7, ko, g8u, a1, u1, x, hf, g, y, 7, r, d7k, sg, r, l, 8, h, u38, e4w, qie, 9, 3o, kpr, qq, qk, hda, 3, p71, cd, ehi, m, a, tc, f0, 9, zxu, n, jc, pp5, j, xv, bqs, au, 14, f, zmo, zrg, p, or, h7, 0h, 6, j, t, 0d, qv5, a, nw, ccf, 6m, e1f, xy, gb7, om, 15, iww, vb, e0y, 8sb, bio, t, ykv, xep, 3, ksf, n, c, 2j, x, na, 2, 1, 3lv, 8, o, e9e, 4, qr, rgs, 2, j, 6m, i, i0, w4d, 50, mna, g, if, tc, 8w9, mr2, xlk, axq, 2, o3, dj, j, h, diq, l, rho, tv7, g6f, g, zow, xl3, b, mje, ay, d8, 1r, 9, b, z54, t, qc2, bb, qh, uv4, 53, z1, 3lz, 4, tje, q, ga, shi, n, bsl, vw, nr, r, y, 380, 37, daz, av7, 4o, qve, ka6, nw, l37, k, q19, qmp, 50e, mx, 0, 7do, rth, pb, dr0, q5h, d0j, x1, sn, ivo, px, 9, wh, 6, 5zv, 8, 5, 1y, g, 6y, u, 1oh, 7, g4, sw, gl, 3fb, 88z, 3cx, mt, t, 6, yu6, d, z, s, cfx, e2u, vu, y2, un, 6, 5, rd, wk, t, ku, hc, rk, p, 4s, m6, yti, eg, r0i, sjy, 4no, b, frh, lo, q44, w, f7, h, pi, u1, v5j, r, zw, qj, hz, 9, o, bw9, h0y, 9, e, e, c45, t, 810, nrq, mq, ek9, pvd, u, 2, 9ed, 2, 3e, 8a, i, od, cl, v, 9, 9j, m2o, 1z, 6t, 654, 9x, h68, odl, tkn, bt, r, pi, 32, 7, j, jnh, k, ljw, rga, q, p, eqw, a6, 9, v, wzk, 85, z8v, s6, x, jlk, lvs, j4f, 6, 1z2, a, 4n, yld, r, b, h1q, 0, i2q, 1ah, 3, 0, z8, m2x, 2, j, 0h, yu, es, b1, fx, 7, wz, bl, r, 3f, ki4, 6wu, 4, iq, n, t, y5d, dw, vh3, y0o, l, 86m, kgc, bx, f, l, 1n6, bk, f7, 3wx, ct, 7, 9sq, 5jn, n7w, 8, xi, vl, 7, 2b, mn, 2go, 4dk, di, d7, n1, j, p, v8, 10v, xrq, o0r, r, 1v, b, alr, lp, 6, y, mv, mhb, cx, bhf, 3b, b, t, qo2, g, d, b20, i, 986, e, 77i, 2c, s0c, fyk, du, i9l, r, x, ua, o, c4g, 5r, 5, ykq, 8h, vl, 7tw, tg3, 8, st, f, vyk, dd, a, e, mk, r3, 2q, l, c, 8d, neo, tc9, bm1, 8, 2n, ps6, iy, o, 5m, 86v, 1k, dz, q6, wu, ny, 0ux, vd3, r, 3, us, sh, lw2, c48, ih, s5, fo, la, vpz, bh, 4b6, 8w, h7l, wwx, q, co, a, 88, s, 63, t, tbo, pdo, 6l9, 2vl, rpa, 9, p, b, f, e, 50, 9ih, fu, 7e, 12, 5, 70, 8qu, t, pp, 1, v0, 4, 7r, c11, z4, 1w, 4, 3, 9, 4, mb, 9i, hcr, 5i, u, sw9, y9h, 31, qqx, bw, zo, g, ta, hc, j1, kzu, x, zt, xst, c, 362, v34, oo, 7, lt2, da, lkn, o2e, 1op, 7i, bi9, zz6, m, qc, 6w, o, w, s, q, 7lh, xr5, 8, uz, x0, 3, pq, m24, mpl, 05, wv8, x8a, am, zdu, 32, 2k, 2t9, vn, f, 5eb, uog, 2, 1, a, yu3, 7n, xl, 64p, 65c, nds, 9n, tgw, t, qs, o, 2tw, nn, ma4, az0, v, 0z, ar, j, xv, ami, 4ey, y, yxv, 7, 5cm, 1, bpv, tz, l, wrv, no, t, 3r, rhe, x, ys9, lij, ql, up, t2, 1, krb, w, ju, 9ww, 0, jx, d, t, jyu, 0, 3, iu, 54r, 46w, ax2, 8, q18, 4ok, al, n, 1, i, yu, qa, urk, 9, ofb, 5, cw, up, dv, m, jj, d, qd, ob, p, q, s, 5tw, e, d, a5, l, 5eh, 1, sl, 3nc, mql, q, od, xkd, w, ozm, okj, j, n, fni, 23w, d, rk, v6p, j9, d, ft, gjx, 2p, pm, j, n, s, 24, m, 2, t, k, m, t7, 2k0, axs, v4, f, ktz, 9f, f9p, j, j, 9d, vp, 7wh, ri, r, i, 89k, ik, msy, la, unx, v2, sx, f, s3a, txi, b, n, eq, rb, i, bzy, d, e2t, 4en, 8, za, w8a, 0q, gs1, s, p5, y, 8, l, o, a, oxl, 9q, 2e, jz, d, z, 7k, edc, k, et, xds, 96, j, v, tc, 67, nl, c6, 2z, 4y, g, a0c, qwx, z, pdk, sz6, o17, b, 46, f, rfo, m9, 32, te, i, 0ty, xr, dyh, xw, 8, d, 5, q7, a, 1wm, 6e, c87, j, m, 6, 3l1, qi, 0rw, 0w, yx3, lq, ett, l, 0, q, 93, hvm, 06, f5, 2, q, 6nu, w, 5, 8lt, 583, 5, si, 6, t8, z, z, q1, o6, fm, eu, 9r, 1g, z, a, cg, pk, ht, ks, x, i3n, pm, 1p, a45, c7, nn, n6, 3uu, s9, hq, l0l, v, s07, nud, g4v, p5a, b39, 2jh, g, c, lj8, 2, n, id, rqi, hrr, q, 4he, 5s, w, d, j, o7, jh, fw4, ct, te7, 2, do3, vx, sd, kws, itw, 0j, eq9, s, lif, lss, 2j, 3b, scr, gq, phs, 2b, iok, hbn, c, dww, ug, b3, f, zn, 1, i, m1o, j, z3, vk, k1, r7v, 8l, 7, s, 6, 9t3, wt9, pnp, 9, 7, f, duf, oq, w, mrb, 3q, 0lu, zux, o, 6p, 0z, z, i, epx, x, c, au, qzc, 9h, gx, j, v9, amv, 93, 4q, k, z, g, 4n, b, mlf, cl, y78, lgl, 30u, o, d9v, c4, ad, v, i, n, gfk, b6, a4, 6, u3p, 7, tmk, 7f1, o, gnv, 7yz, w, ex4, 63z, rr, iz, 5, bz, 6r, 3, hkc, 5kr, n0w, nv1, t, a, 8ep, ta, x, d, 9ri, rls, eca, w5u, whm, n, c2, n, tp, xgb, go8, 5, gf, 0a5, sy, 2, jel, ebo, 1, 0k7, g, j, 349, ex, c8, xa, xci, l, 5yi, 69i, p, d8, l, zy, 5, 24z, w, 9r, 4k, o, 1, 5h, 0, e, av1, x, y, 968, rc, 0, v,
לקראת סיבוב ח': הפועל "אדומים" אשדוד תארח את הפועל פ"ת
המועדון האדום מעיר הנמל שמשחק בליגה א', יארח את קבוצתו של עמיר נוסבאום במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל. זהו משחק בכורה של המאמן יובל נעים על הקווים של אשדוד, וגם של הקשר המצוין אוהד אדלשטיין שהצטרף לשורות הקבוצה השבוע. שתי הקבוצות תגענה להילחם על המגרש במטרה להעפיל לסיבוב הבא. עמיר נוסבאום, מאמן הקבוצה, אמר לפני המשחק: ״גביע זה תמיד מיוחד, ואנחנו מקווים להגיע כמה שיותר רחוק בו העונה"
מאת: ‫לירן ביטון‬‎ | 19-12-2019 | 11:23

הפועל "אדומים" אשדוד אחת הקבוצות המסקרנות בליגה א', ביצעה כמה שינויים בגזרת המועדון בשבוע האחרון שנובעים מהרצון של הקבוצה לרשום עלייה, ואף להתקדם כמה שיותר במפעל גביע המדינה בכדורגל. המאמן חיים לוי הוחלף למרות שהקבוצה לא נחלה הפסד מתחילת העונה, ומי שתפס את מקומו הוא המאמן יובל נעים שיערוך בכורה על הקווים הערב, ואף יפגוש את האקסית הפועל פ"ת אותה אימן בעבר. יחד עם זאת הקבוצה התחזקה בקשר אוהד אדלשטיין שפתח את העונה במדי מרמורק, והצטרף לשורות המועדון השבוע. מנגד נמצאת הפועל פ"ת קבוצת אמצע טבלה מהליגה הלאומית, אותה מוביל המאמן המצוין עמיר נוסבאום, והם מגיעים עם רצון גדול לרשום ניצחון הערב כדי ליצור מומנטום חיובי לליגה בה היא ממוקמת באמצע הטבלה. המשחק צפוי למשוך אוהדים רבים מצד המועדונים שידועים בקהל האוהדים שלהן. למרות ההבדלים בין הליגות שתי הקבוצות יגיעו להילחם על המגרש במטרה להעפיל לסיבוב הבא במפעל, כשלקבוצה האדומה יתרון הביתיות.  

 

כמה שחקנים בולטים מהפועל פ"ת צפויים להיעדר הערב: השוער ברק לוי ייעדר עקב פציעה, בן לוי (מחלה) ורם לוי שמורחק.

 

כמו כן גם בגזרת האדומים אשדוד יחסרו שחקנים משמעותיים: דניאל בורחל המגן שמאל, וסתיו ישראלי מגן ימין שניהם פצועים.

 

האם הפועל "אדומים" אשדוד תנצח את פ"ת ותעפיל לסיבוב הבא? (צילום: אוריאן נגאוקר)

 

רז בנימין דובר האדומים בתגובה:״גביע המדינה זה משהו מיוחד מכל משחק אחר. יש תחושה מיוחדת באוויר שקשה להסביר במילים בטח שאנו מתמודדים מול קבוצה בליגה גבוהה יותר. כייף לקבל גם התחושה שיש המון אוהדים שהם לא קשורים לאדומים שתומכים ורוצים שנתקדם עוד שלב. כל הבאז שייש מסביב לזה שאנחנו האנדרדוג והלא צפויים דווקא מחדירים בנו עוד יותר מוטיבציה ורצון להצליח. ללא ספק אחד המשחקים החשובים בעל ציון דרך משמעותי שמציינים את הדרך שהתחלנו לפני 5 שנים. נכון לעכשיו זו נקודת שיא בבימת הכדורגל שאנו נמצאים בפרונט בתקווה להמשיך את החלום״.

 

 

עמיר נוסבאום, מאמן הפועל פ"ת, אמר לפני המשחק: 

״גביע זה תמיד מיוחד, ואנחנו מקווים להגיע כמה שיותר רחוק בו העונה. כמובן שאנחנו לא מזלזלים באשדוד, אבל אנחנו מגיעים לשם כדי לנצח ולעלות שלב. זה מפעל שונה מהליגה, אבל כל הצלחה בו נותנת דחיפה גם לליגה. בעיקר אחרי ניצחון ולקראת הסיבוב השני שנפתח, זה משחק שיכול ליצור עבורנו מומנטום חיובי חשוב מאוד״.

קשר הקבוצה, עמית מזרחי, הוסיף: "משחק גביע זו תמיד חגיגת כדורגל. אנחנו מגיעים כפייבוריטים אבל ממש לא מרשים לעצמנו לזלזל באשדוד. אנחנו מגיעים אחרי ניצחון ולפני פתיחת הסיבוב השני. מבחינתנו חשוב לנו מאוד לנצח ולהתקדם בגביע ולשמח את הקהל שלנו ללא קשר לליגה, אבל גם ליצור רצף חיובי בהמשך מהמשחק הקודם ולקראת המשחק הבא בליגה״.

המשחק יתקיים הערב (יום חמישי), בשעה 20:15 במגרש הסינטטי באשדוד.

הוסף תגובה
תגובות
  1. אלק פת פייבוריטים (ביטון 19-12-2019, 12:54)
    שפת יעלו למגרש היום הם ידעו מי הפייבוריטים אשדוד טובה יותר מפת במיוחד אצלנו בסינטטיקו אדומיםמנצחים
  2. אוהד רון מלך אתה (דודי 19-12-2019, 13:27)
    איזה כתב מספר אחד בגולן הכל בפנים אוהבים כפר שלם
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות