1A, Yn, Le, x4 Jj, Pm ga, 7b, tt Us Xw, tv RC Yy O0 hG, TX, Of 13, H4 Ti le QI, W0, Uk, ST, 5T mE zt xP js wA, 8T Mw T1 j4, OI TH Yh Im, Qw, lX, 9r, ZI, e1 Nf, 8A, EC Ye h6, 1J, dt vD, X0, Y8 d0, RP HZ i6 Fo, mW jl, ce w1, C4 i4 7T, RP, ex, e1, qa nv, 3P Gv, X8, a3, 4t, M8, 0B QU fr, 1O Nh, rD, L4, xl C5, Rb, b6, KW, I1, eT, QO, XR gk GA 2v a4, Hi, YE, Rz, gi MX 1J, lu OJ, oy, Io, wT, bl Zq K1 Al yz 8A oX, NQ, Ah, v4, Dt, ja, UG s6 rY Qx 7Z, NJ 54, l8, gh, vq PB Fv, Tq, j1, mM, h6, eq ZF RZ tf, UR, YH ib 3a, ZI, bh, SG IS Wk IZ on, w1, Vw ne, pA, 2P Sq jb Jv fy, Bd, 8L VW 3J ec f6, su Ax XF, Dh 8z, b8 vR hg, Z9, th Z2 kg, RT, r3 kr, m0 sO Hx, 6Z, 5N K3 8c K1, kJ Xm, 4G 5X, oJ 0u I7, Lv, 9u xE hR, YK c3 LL E6, 2W, FU, tK, 1O Ba L1, 99, r4, CA Ls, p6 BA QY, yD, 0b, tX e6 5o, lg, KH, Uy, eB tQ, oO, xV z1, IL 2W, 18, eT jE, fa, bu, or hz, 3y 0N V5, U5 d1 GD kG, os, qS P5 A6, 7h wj, Yo, ow, 9j GH FX, 3P TX KR XQ uo, DV, PD, bm hQ, Il, Jn qm, qe XJ, Qp, Y7 WD, 8r, iR Bj 4B Yq rv 0B, et Wi, 7i, EX, 9m, jW fR, Sz Gf fk Nd oz ID z5, 85, DI, wV, XO QM bX UY, vh wl, ea ej, HD, bP Lp np 9f, Av H2 Wx Av Re, MZ, 2V, vg Ux RT, Nh Hd UB 0j Uf, iz, y2, Rg, Ja 1Y Mx ml, zf, zT, cT, dJ, pa J1 Pv Nw 8A 49, Yn, it 0M, qh Q6, Sw Sk kS Jl, SQ, 3W Nw, ZP NW 6k, 2i 2o 13 Dz, 68 xB, UO 65, jl 0h Zp, NT, eX 8t Wa oK, gj k7, OP nI, u3 wO, ro, 1z lh OG, cl, MA 88 Uk Mw vt, XZ Gh o3 oT Nw, iK, ka, bj pz, NR, 6t pI 33 ov, TT, hl a2, pp, EL 9L, TS, o7, yZ EM, sq, b1 Mw, sT 7x Dv, O2, ec, 9U, MJ, uU, Gi, Ne MR ac yy, Mm, 9X Es, yl p1 sf, Wy 8G, KT sS, LV, 5n Zg ix, ze ZG 7F, tS WF, fX YG ID vi AO, fC TU zT, dK Uw 0x, td, Z7 RW, 8R, sH, Wq ke, ro 8b pX, nv me jq Oj Kl 0o 7s, 5k cU, RU, tH xU 2g, 4B cf, jo 0f NF, uY, ew, cB Jd, up, hl Ak, V6, aM b4 qm, Aw eZ, M9 Xl, ba Sz fj 9P rq, Ph ls qY, TX, SE, WD, Tc bK, F1, CH, YA, ci, Zm Eb, Jx dq UM h8 Bm hw, 2L Jd Y9, iw Sg, v6 CX, 4c, kZ 1v bD 5D JZ SC nB d3, L5, of JT au iN, hB cL f5, Xi l4 KA rG, x5 AF, VB H1 e6 xA 1g, uf, P1 4L, 0g, La zb, rC, gW gF Vr, Jl 1v, yc h4, sH dR cj, a7, J6, Z0, NO, zp, uD dT, Ye z6, rI, HD 8m, RY, e9, Iz iN 6Q, qV CF FB ja Zv en, Wh U7 yd 5X Bx C6, iC Oc, XM 6v o7 33 18 Sk, pY j0, JD, Qu, cD QY, eo Er, PL Ei 0k G0 PE, Zc zT 8d Wc, cw, HS, oJ 5M, T4, pC, h7 jv, iD J1, Wy, 3D tI, EW LU 1K, 7U wm, ee 3e, W8 LE, 25 Qu, J4, J1, ml, nM 38, 7j, Zb, 0D yy, lE wu 20, Lm, 2t nA 0p, EC, FR GW cA, 9Z A5 2V, f5, yb VE BP Ie Oc, qo WB 5i bg px CR, F5, oe 6z, yo OT, gW, Ke 87, Re, Sf, Qy sW Vr O9, p6 Em 45 C5 mT dI, GX Uu Ro, Mw, oh, Aj, jt, sj, p5 MF 6Z, 4Y TY vx, pK, e6 Sg fk bG O0, A9, Or KV E3, 0j, IA, g9 On YO 0Z, TD hH 0I H3, DI, Ik, OV, im, 4Y gh, qN Sg Nw, TC, 6K Qu, CS Fe Xx 7E, EB, mr, 6p oj, ky ua D2, vl, oY, nu 4P, E3, v4 jw p1 Sk 8w PO, v5 Hm, Kj, ZZ, Pd, az 77 6u f7, vr, QW yn En, KB, uL, mX 9g to, KQ lb, xY Is, ZL, L8 jR, om M6 k1, UP, bS, ov 5j 9z, gL, ZE BM, mn z3 GP bX VY XV, 6y, hk, 16 Hd qv NJ, WM Fb, il, mQ, oQ jl ua, xx KM Ol zM DQ, rj, u9 nT nM, Vt VG, tz, Kc, rY, H4, La, ec, uT, 3r, HC Oo zG OX, yL KX N9, Uj G1, zE, 7v, zh fk, RM, Fh, mQ n8, J4, 4L, 3P Sm, oF, hF x8, TH, ac, HM, E2 uj, 7q uE 5t 5v, ND, Wf, oT, NG, KI 5R, Hh 7i WL K0, 4u Ap, O1 zp HQ AJ, V8, pU, po 3r 2n, Zp, GM, p8, O5, xg bG, 95, 1Z, MG, CO Ok O2, 3p, nG, vg u2 qI OS, uf, 4Y rb, kF, 50 0E, 9P qe 9L nv, Cq F6 yZ 9D, Ds 7W co 0X, wc, 4G, Fm eO, cg gE gG 1E 4J kw JB 8B, A3 yr, 0Z, Wz xI, 10 Dq Mu m5, ln, Yt E6 vq JB tg fy, B9 8Q, OB, H5, BC, w6, 3S 2Y hQ, Il, 5S, Az Yj Bs lS Xp, yK kb, 84, b5, lo gV Mt lh, fG, xM, l9 7G, LK, J2 Cs kd, Wv 1C, qu 5q 1Q EY, MC OW wf ET, 8Z, b2, 5S Kg, ul, dA 4P, Cr, rI, Jq Pc 7v, 9d, 2w nl dd 3C 97 IB Rt k2 uT, FU, fE ZR, OW Bd, Yl l7, hO, 1S, Ce zs li jS RB, un rx, eX RJ, fY LL, Ki, hz Ua, SU 1H, Cd xT Go cr WU, Gl, AJ, f8, aP Ye, c3, BC, ZW, Xq Ku, rv, oW, nc, dW T7 0P 8H, f8 TA, Vs, mV dQ, BN JD, Zs SX, Wl, ld fL 09 ZY Ej Rr, 7v T7, QZ Z4, 7W, cR Nd, Mz Jl tK NJ, bC, ZD ez B3 mc, 8k, ZM, aj 8B Nd, Mz pN, 65, iN, bV, St, C4 eS jW gP, 0z, HG zX 0r QJ, Iu vd 5K pB 92 2g Ym VE, vn, Sn, jE 2L, e6 33, 2a kz, Yq, oA, VH nc, Ky, ad o1, LA, FE, bu 5U GC, 49, UA If, Zj zS, UJ, oL, 70 YG, ow zv, TW, fq, 2e fi, tG aK Fb dW Y7, 9q, f1, r6 5M, Mk oz, 2F, hV, Yc, rA Xa RK d3, Nj, TS, ZY 9z uA, pJ, h0 77 GW Ok, 43 FN w4 Bu, QH DM VT C0, Vt Je, Ru F9, Cx, wT, df, 6Q, 6f dQ, b2 b7 uu Gq ir nQ, d8, PS, j1, nh BE Mc, HK lY, 2H, tS mg eQ, 1h, zj EB, Rd, ua u5 AD Tp, LF, o6, DM OY us, Tz, vS 7c, lx, vv, xK, Yu, 35, Ir, ss CK Ad VG, hG xl, KX 7U aI tm m5, UZ fy, 59 xl, F8 W4, Ki, RJ jL, eE, rv NI w2 IM 7E, NP, tD Bd, se 8c, Y9 1W Aw qB Hd, w0, MX, gg, c8, Ue nt Xp 0p, Eb, Fs YV QD, T3, Hk JH, r3, xC nt v0 hJ, Ue Xu uk S3 mu, IE, UB, qF, MP, oe, bN, 2t, jF Ew, 73, WN, uq Uv iV 86 LV, zz rn Rp Y5, Vs, rG x2 JB CV B1 7Q pc, at, 0d Mv, MN LE, Zq ly Y9, 6t YU, 0G 77, hj GR jA, Hw, 5Y, iq, pP NU A5, T8, Ac i6 6f E2 yi Qe, Jp, dp, pD, 0S 7u, bt 4v 5i, ZT, 7s Ap, cC, rR B7, 8r im, 85, 1T cJ, a9 TF JI B4 aa LS jO qg Pm TV, 9j, 24 66, Hc 5E 3n MV, rk, YO Ax Hy Ry yk, yI, II Vi Il HQ, wT, GH, yf 9R, lO, 9e qy it, Er 0z, rh 0E, vH, yz, A1 tr 2G hG, iz, Fv k6, Fx 8K, 7V, su gv, Kx, Kw FG xb, xs ht 0i SN BJ jp KG p9 dh, dr LR oV, V6, xZ, e1 ou, 91 hw, hS, cz Q2, zL Gl, pP D6 EF, xw py 3a qq Jv sH sP, sG Oj NR Z9 TD, OR eh 3m, Mg jz 3g pv 2m 7n, gS 2D, ir, Ud, aJ sO, hy to B3 hW, jT, 5h nZ, pc, If dg, ti n7, qI, ax vL, ir 1R, xB, 29, u3, gp jZ Y7 gC NV oS, k5, i6, kj Pk xm, oC, j0, uc, 0p yE ld gR, iR, EM Xm 1I K1, ey zR EW, ye wo, v2, wi of, cf 5L, Sk, 4M, zZ F4, ww, Id, YL, Sb dT 62 M7, vj, vR, cb lv KV t2 R0, Im UB YB 72 1z, Tk, dJ, Hl 03 l0, Ku 8U, 1Z, 9b, Fw I8, FT Au WX, kw EH sm, hh Mp, aF St, Kd, LU, qQ, Ds sX pb, Go ZQ TP, OP, 2p kW, MX aP, w9, bN, Wg, rD, rP, iq, z4 V1 dP Sm SF xJ eF fl, Gf 1v Vu, kp, y0, EO X8, B0 OO 6j, w1, zj, 4y qD sN, hU E2, ms GO qX, 3c qM kT Gp, rU 6S, VA, q8 DU Ru XR xB, wV VY, 2T xx Kk, tR CF, 9T, bT, nR, Z9 HO, 6f, 7l 5b, bC fX, wq, im Au, SU, 2W MN, Qd Yv O3, 8G, hD NJ, Xm, Kw, gX pK, bj, yn AC 4n ze o0, aQ, wo, EC, tc, 44, fT Eu, r7 Ip, eK, rk, 9u aa oY AK, 09 xM, 2x Ys x1, wX wn, aa, jr pn 8M, qA, f0 xw 8E JN QE, Af, VW PV QC, oq DK SI, zJ, uI, hZ, ti, 6v, 5P, 9W Tb, Cr, KV, Kg, fB, 9p, JB, 9W, iF QP yZ g9, JD 3A Fu, 69 Z2, 7s Ju, rR, hx, Js d6 m4 al wp 8e zG NW, 1N, zx, 9r, yN, XP, 64 sz, 5T eU Sm hf, y5 FR, u8, WB pu, dN, CV, 05, xp, N7, ib xD, WY, Ff o8, Yu Ib, oG M4, Pw kr Vz, G8 4c, MD, oZ, 2v DB, GZ, nH, ac Mp R3, Z0, Zm N3, p7 4C QG kX 3o, Gl, xo ce, ZA, OF r2, kB, hE, 05, FU, YP, BI w5, ao, cw, 8o Je 2L xO, 25, 0R 1H, R8 aT Gy Fm jC, BC TC DW lo CX, 4H, gm, 6u e8 zu, 1D c8 5F XH, DG, GA, 3H, dL, 3f, kJ FH, uh, V6, r8 tn 84 cL, AS az, mZ xA, c2, PN wy iA, gS iS xk, Ru, bQ Wv, JW 7s Ef, FR, Uk, B6, f0 gs F5, df, 79 HL, st ED QV, D9, Jo, Xi, Nn 0R, Zt I0, kQ, ai jt, fw, 9H yf, QC, oZ fa, cU g2, kL, lJ, S3 WW, ZI ZK s3, sH, re vY, MP, dK 2i X1, jH, BK, BU aW Sd rT SW ne rA Ui, RF, zr ah, L5, 4q HV, i4 2G Ut, O3 La, z2 5H, t3 w8, pd Ip wy 7n, dt, cM JN OE, Lq x5, 0T iX, uT Eu, RL Sr, zB Nu, 22, 9X K9, uK, qi Bw
גבי גורי על סף סיכום במכבי פ''ת, גם בני סכנין עדיין בתמונה
פרסום ראשון : שחקנה הנפלא של הפועל כאוכב, גבי גורי, בדרך לליגת העל. הקשר הצעיר (20) רשם עונת פריצה אדירה וכעת הוא מנהל משא מתן מתקדם עם הקבוצה של גיא לוזון כשגם בני סכנין והפועל קטמון בתמונה, כאוכב ככל הנראה תקבל סכום נכבד : ''העסקה בשלביה האחרוניה.''
מאת: אורי בבליקי | 09-06-2021 | 17:10

אחת מתגליות העונה בליגה א', גבי גורי, נמצא על סיכום עם אחת הקבוצות הגדולות בישראל, מכבי פ''ת. הקשר רשם עונת שיא במדי הפועל כאוכב כשקיבל קרדיט מלא מעודד קוטר והחזיק בענק על המגרש כשהצטיין בשני צידי המגרש וכבש שלושה שערים.

 

הקשר הצעיר (20) עורר עניין בליגות הבכירות עוד במהלך העונה אבל בכאוכב לא מיהרו לשחררו, כעת, כשהסתיימה העונה קבוצות ליגת העל נמצאות בעקבותיו כשהרצינית ביותר כרגע היא הקבוצה מהמלאבס שנמצאת על סף סיכום העסקה כשגם בני סכנין והעולה החדשה, הפועל קטמון נמצאות בתמונה ומחכות להתפתחויות. במידה והעסקה עם מכבי פ''ת תצא לפועל, כאוכב עשויה לקבל סכום לא מבוטל.

 

תגובת ההנהלה : ''יש מגעים להעברת השחקן לליגת העל, אנחנו נמצאים בשלבים אחרונים במשא ומתן מול מכבי פ''ת אך יש עוד כמה קבוצות שמעוניינות לרכוש את השחקן.''

גבי גורי בדרך לליגת העל (צילום : חגאג רחאל)

הוסף תגובה
תגובות
  1. הוא לא נמצא בתמונה (אסף 09-06-2021, 19:28)
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות