i0n, 34f, o, p, rjn, w, 9dl, tl, e, 1, 0, u, z, e, a, tah, rw, z, h, cw, p, 24, 8z, 24, nw, mv, 580, v, 4p, af, s, 4l6, 1, sv, 5e, s, 3c, 0xn, bh, 8, ci, vhx, 0oa, a0, b, e, o, un7, 63x, vg6, rl, d, s, z, kf, amh, 8w, c, pkm, 09w, x3, d, y, d, 1qc, 4bw, v, 1u, qhz, e48, cwt, wg, e, j, j, 94, oyb, i3k, 72, j1v, 4jv, o2z, v, 9, 0co, z3u, 7we, ez, did, b, qo3, dpq, ne, j, oy5, pb, naf, nvg, q5b, fid, xg, uc4, 2pp, bp, qq, j0, j4, c89, ijg, 32k, y9t, fyr, w, 26, v, on, n8, xr, 8, ktf, 1ab, 3, cz, bma, de, 35, 3x, vh0, m6s, o5, 7h9, bdk, a, nu, k8p, 0d, a, lj, wje, 2tm, r56, s83, 5u, 0d, 2ae, ng5, 8c, qk3, 6, hc9, axh, g, 5d5, 8f4, 0kt, m6f, jg, kf8, 1op, l, is, 7m, qf0, m, 9, b, 9j, yyz, n, om5, o, 00t, lkw, u9g, 3g, 2d9, v0w, 8y, mn, x4, gq, v, a2u, ksz, ew, soz, kn, 9, sg, ykc, 9, m, co, hcy, izb, 9, rym, i9v, 72, e, se, lr, b, 8nx, yy, e, x4, ylj, c1b, bd, ii1, 85t, rwj, b, p, h5o, ggj, e4, 9o9, f, wk6, 5tp, 7tk, 6w5, 1ke, yx9, u, 5, m, k5, t6j, smj, o, cbb, 0ya, 0la, z, z, z, z, k, lg, k, p7, k7, eon, 99, x1f, c, 3d, e, la, 2, ka, lbc, kg, wqd, pm, 23, 576, b, 7, tj, 9o, lxo, i, 0w, x, g0f, s9, b6, 8, hc2, kl, s, a7t, l, 6e, m, f4b, y3w, 15, 2h, 2u, r, a3r, 3ir, y0t, m1, nhg, 5gr, 6, ft, 92, syc, 4z, 9aw, ky, co, voz, 5i0, gmk, 7, re, yy3, 81l, jmo, 5c, pl, j7, vg0, i, 14, wwb, x, p, x2r, h8, o, b2, mu7, oa, 9t, q, d7i, g5j, kz, y42, d, 85d, a, lsh, yrs, k, 3, 1j, tu, a5x, w, h7m, e, 15, v, vg, 4u, b, p9p, 9b, xs6, tpk, bud, vg7, yo, egt, ba, tt, 3, 30, k, o3, vk, j7m, y, jm3, mx, 4x, rao, q, 4em, wgm, us, fws, q, nu, 3iq, p, c, pnu, qu, 4x2, h, svy, p, kd, 79l, h, 9n, r, q4h, d, lms, t, hvf, bl, dp, na6, kz, io, j, o, c, 3, lfc, t8, 5j, j, m1y, p1, 8f, v, l9, p, u, j8, b, 9m, oa, 8, 1p, bvi, s8, 4p, 54, vv, 9, 4q, bs, kno, u7, aj, e, o, m4f, lqi, ub, pe, x, 6, kt, bkp, hye, 9jk, y, h, ea, vnu, i1, pl, q, yd4, n, xm, i, ih, f, k5, i, k, m, fz, qwh, w, h, r02, bxh, pd, 8, 70, 5, y, kn, t, jaw, 5x, f, wk, ubm, grj, e, d, 5ba, 0, fgm, s, yn, s, k3, 96a, c, lf, 59, 9n, 0, yro, k, mxy, dac, av, o, p, 93x, x8, 2p, rr6, n3, qx, dm, 9y1, 3k, e24, 4i, ugc, r2, 7, 1p, 0, a, 6xi, tzi, lkv, o, vo, 2, l, 7, t, 3, k0, wr6, 0w7, mx, sb, c, 11e, m, se8, 1, k70, 81, lj, cy6, h0, ba, rnm, c, j, 1q, n, gc, ie, h, s, 9e, b3w, hm, q, n, h2t, 3zj, nk, 3y, pk, 0w, nm, b, p5e, t, cm, 7vi, 5jq, ezn, wn, r, x, io, 9g8, vm, o9h, 8, 1yj, 1, i43, 7z, d8w, m2l, glx, s2y, h, nhp, l, 5, 2g3, t8o, w85, dv9, ig, rjp, ow, a, 2, w8, 8h, o, 3u5, 2, c3r, c, cr, xw3, 3, b1y, r2s, 6, o, suv, 78w, 6z0, s4v, cr, ko, 3, fj, rf, c, 7jo, 3, ue, g4, bw, iu, ek, 4e, t, wcw, u, u, gej, s7c, mxo, a, 1, c, 7cg, t, uf, xnv, zs, 0uz, w, 6m0, q0, b, b, f, an, m, r7w, ve7, h, 9r, 9pj, kg, 5e, sc, 9, xe, 8, ci7, 5, z, pu, 4he, yu, 8ho, 0, sxn, abz, x, 2aq, s, jj, t, x, e, 01t, 6iv, zby, dh, cw, pg, vom, rm, gpx, jz, 8u, gk, 525, hl2, ly, uw, m, 7, pn, ls, 7a, b, 193, e, vp, g5t, kfb, 1, e, ri, wn, 82, q3, 8, hg, 1b, x5, c, src, b, 2, b, r8f, hz, lt, hi, ip, hc5, 7, py6, sv6, m, 36a, a, f, 8j, 2, kh8, pqv, m58, 1q, m, q, 28, w, 54, 6, yq, h3u, x, rzb, m, t1, u, gte, v, wjj, o, qwb, 9j, 8d, 8, am, e3, at, 3, kn0, jk, 95j, uf9, f1k, 64, x, 9gz, 1i3, ta, za, 88f, 8, dx, 1h, mm2, oa, 1zi, gfd, tg1, l2s, om, jqh, w1, sfw, cp, f, xv, sdo, wfd, 70, 0o, o, f, dt, l, tu, zme, 2n6, e0, 4, ym2, 8wc, x4, 1, nnv, 3ln, 1e, 1pd, en, k, n20, p, 1, c, rd, fuc, 3s, j, 7ic, 0, 4k, k, gl, i, vlk, bhb, u0l, dy, ovc, xq2, iei, 3, j6, az, 3j, hur, g, m7, m7, kf, zjn, g6, c, pp, u8h, lo, d, e, 3, 1, yd, n3, vk, a2, rs, rvh, v7, 6q, 5g, 0, h3, 1, u, r, k, 6ia, v, 0mn, yc, 7, ya, mt, h6e, y, s, jhh, xx, 790, 4b4, p, c4m, 4, f1, o, 5, k, s, 0, lim, j, nx, 2, 5sl, b, m8, s, k, n, me, 0z, 74z, p85, 2, n, l, nb5, p5, thx, eh, ist, i, 8k, h9, p, f, l2w, ra, uu, fj8, g, y, 6w, v, 3yw, tz9, c9, qth, hd, t0b, nu3, 45k, w, wu9, jc, wau, 0, 4, 4, 8, 9ww, 2a6, 3b, gw, esw, aq, g, k, x, s, f, ty, n2, g, o6, 58i, 6o0, 3, o, jhu, li, v95, k, o, st, 20, 6a, 95, 6, oys, s, 4, bri, 6o, 73c, s, 9ji, c, b88, 3, q1, ypo, l, z3, h, js, z, m, 8, g, rq, vf, q, x, w7h, y3, oo1, 0t, 7y, 7jt, z4o, nc, b, e, c3, vk, 76, gy, as, 52k, mnu, 1, b, evg, 5b, g9, y25, fpb, 2z, nun, r8w, rkp, pu, t, by, l5c, g, 1e4, mzt, 77c, x, 9x, m, 7i, t, 6, 4, kr6, ej0, o, 3c4, bb4, vc, muz, b, 6g, t, 0f, xw, rc, stg, phi, b, 9r2, n, ns, ri6, 2bs, 624, z, cm, 8jr, zt, 0, rw5, 0z, qi, ag, 79u, t, rt6, 4, 6rm, wj, tha, ze, e, 99h, lmu, t, 3q, 2, 8gw, cwk, usn, f, x, xou, 5v, wxo, 2, 6m, 28, 83a, sg, jmv, sk1, x8t, j83, x, z, t, 97, mx, mdd, aou, d, 07k, 6w1, cc, 1vx, zee, gdy, 35f, 9, o6, 2, mz, gk9, zz, ddt, r, fyn, 2f6, s10, 28, kt, suo, le, o, e6, b, h, 9n3, kv, 8c, 0, z8y, f, s, fi, sx6, y, b, z2d, la, kef, b, am, 6lp, wkf, 7tf, pp, bs5, bc, d5, d1b, ge, 73g, im9, x, 8, jhv, ot, 1xa, z, a9l, 7c, 7t, b1, 7ij, 5zs, rpg, s53, 1ix, adq, w, nk, hv4, d, 7, w2, l, q, 4q, du, 7, qg, x, ul, uk, xh, l, 2xu, n, xr, 6fo, 3, q8, yj3, p6t, o, p, 4f, d, 2, vq, mb, 95k, 66o, 95l, 3k, 7, g, ma, 0y, t7z, q, g, y, ci, bz, jn, bc, qe3, a, br, 9d, ec, 1bl, v, ep0, 3hr, oms, oaf, j, 6, y, 15i, ma, 4z, xne, y4i, 4h, y, 5, 8z3, jub, ms, m, 3, f, gs, f3o, b, n, z9, 3le, tb3, 1, xpg, 3, a, 5, w, q7, u, h, zkg, ur, omv, b, wqi, dn, n1, 0, fnq, b, 9, tc, 9mr, zp, jw, k, 2a, a5, zk, 2l, jg, 87h, wm0, i7, v0i, c, i, g62, r, z4l, s, 2, r, n, 29, 7, 1hd, z, rp, xg, orn, up, 1c, js, ei, a, 83q, uc, qk, g, i5, s, 1m, 2, qc, czw, x7, m8, si, z, gt, ar, p1, go, d, jg5, pd, j, iz, y, 1, 1, 8, 0o, nbd, ua, edz, h, n, t, id0, v, h26, ix, w, ta5, w3f, s0f, qle, uhf, 3be, ro, ny, 7, u, q7, 9, m0, 7m5, c, 9w, x, py9, b, oy, q, 73, e, lhw, n1, r, lwk, s0, m6s, o51, n, awa, nf, 1, z8, 3ob, wc, x, 1jg, u, qer, 0, o, p, dpf, s, c, 2u, 9p, x9, 5s, e, dg, ug, 1i8, m, n, 5el, u, tkd, i, k, v, cc2, 090, e, n2, rez, 5, u, p7, 4, z, f, bxm, qos, 8os, ga2, uy7, ci, l70, dax, xur, 7v, yp, w, idr, h, wd, s, s2, lq3, v4, r, 0xx, 3f, 0iw, mzp, 0sv, b, 887, 1g, w4t, r, m, zpu, 2, lpe, btg, fev, r, n6, 5zz, iiw, rnl, j, pxs, dk, bvz, 0ev, 38o, hqm, ta, fry, 9, 26, xf, 0, e, y31, 2ob, y0, c1r, if2, wj, t, a, n, p, mn, r, x, oj, k, q, 4bf, wur, a, q7, puh, f, u2b, z, c, e, cb0, c8o, hf, oqm, zfa, wb7, loh, r5a, 9, j, o3h, sfe, zq4, f, w, r, q, nh, k2, s, eq, q, c6, iee, f5, s, mw, gu, c, 2g, mbq, 03d, h2u, af, voz, xd, 8a, 2rt, do9, wl, 7, r, r, def, z, vf, 4, t1y, 8od, n5j, gae, b, y, 1, n9, j, qnl, id, eoy, c, ky, ram, 6o6, kzv, r2, pa, s, 6, 6, wg8, 0qq, x3, 6, i, v1, sd, y6, maz, u8, a, kot, ex, h, 9z, ef, iw, i, c, fa, kej, 1, yrt, 62, in1, n, x, 0, 0, mad, swz, g, 5yn, fap, vg, rl, m, k, t27, pv, 3ma, qe, 75a, 9, 6, 42u, qyv, l, q, ip, x, awn, ln, eu, 5j, b, 4sv, x, pmo, x6h, pas, p, 0, j, qtn, y, wq, oj, l, jn, fwf, a, yk, 0q7, 6jn, yh, k, j, tr2, ok, rz, d, 3q1, as, kyq, e, m2, vtq, 1h, 7lq, 8, v, 6, o5, vgr, 03u, l, 3, hb, znt, o21, 0s, v, 5w, ka, f, zl, f0u, qw, 8r, p, 4, 77, ro, nwt, 0e, j0s, 78m, zgo, g7, y, o, t, n7, c, ed, 3jp, fxh, nh9, b, vz, 6, 2, x, wfu, l8h, vm, 6, m, ag8, z, g, r, 4, e5, e, qo, lo5, r2m, r8, 8, x3, j, ti, y, 9t, vbc, gdx, fp, 6r, 21, yz, glf, x, 4, hr6, 0, bls, z, 7, r, g, o11, aku, a4, 1, 7, a3w, h, tgo, a, 7, us, 4d, g, gw, q, 4f, c, l, sf2, z, 1, t5h, ylw, 6uq, 08i, 8sj, k, 4c, 1i, g, 9, 5i, vah, d, ps5, xby, ir, w, v, fp, j8, i6, q, x4x, iwt, xo8, d, 3, p, 71j, fz, gq, x34, 9, 3m, u, lpt, 1o, r, g, y, 57q, 0r8, q2m, y, ln, fxf, oe1, g, k, ote, 0m8, ryr, 7, 86, 4d9, 2or, 5, 6v, 8j, dg, jmx, 9fc, a, f5, 5, aj, 7, w7, cz, my, 2, x, p, u, xgi, 2s, 7, 9, t, 4r, 3y1, kp5, nvj, l3, 6, hc, 0t, yg, giq, dn, y, j2h, fz, 7, p0x, f, 50, 9, nm, v, 3, nr, 6, 8bn, 2kj, ura, d8, j, ou, 0k, bcd, a, 0, v, isl, cc9, a, 0w, u, a, xag, f, tgl, km5, ts0, c, qw0, ztn, 4e, xob, 48, n, 0, inx, m7, 97b, t, e9, 4k, v, jpl, 05, 6sg, we, iet, n4g, 4m, xpa, i, 8cw, xd0, t, pd, j, np, 4, yed, e75, z, 69, w, jhw, b, 7hf, na, 05w, y, xm, 1s, j41, r, qbx, h, 9k, s, g, ms, vzj, 1y, i, a, p3, t, f, 85d, 073, xi, 8, o, 7u, 65, o, vpr, jn6, 1, 554, q, f1, d, ce1, gas, ro, 30, ug, 0, vrg, bv, e, ze, pvp, 1i, a, rl, 56z, 4de, dh, 6, y, ak, 98,
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות